dnes je 15.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Strategie od zemědělce ke spotřebiteli pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

18.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.14
Legislativní souhrn: Strategie od zemědělce ke spotřebiteli pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

Úřad pro publikace

Dokument

Sdělení Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

Co je cílem tohoto sdělení?

Stanovuje strategii "od zemědělce ke spotřebiteli", která má za cíl urychlit přechod EU na udržitelný potravinový systém, který:

 • má neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí,

 • pomáhá zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobit se jejím dopadům,

 • pomáhá zvrátit úbytek biologické rozmanitosti,

 • zajišťuje potravinové zabezpečení, výživu a veřejné zdraví a postará se o to, aby měl každý člověk přístup k dostatku výživných, bezpečných a udržitelných potravin,

 • zachovává dostupnost potravin a současně generuje spravedlivější ekonomickou návratnost, podporuje konkurenceschopnost dodavatelského odvětví EU a propaguje spravedlivý obchod.

Klíčové body

Zelená dohoda pro Evropu

Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" je klíčovým prvkem Zelené dohody pro Evropu (viz shrnutí ) a harmonicky funguje společně se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (viz shrnutí ).

Udržitelný potravinový systém

Strategie je navržena tak, aby se s ní zavedl udržitelný potravinový systém díky tomu, že bude řešit řadu problematik:

 • zajištění udržitelné produkce potravin,

 • zajištění udržitelného potravinového zabezpečení,

 • podporu udržitelných postupů pro zpracování potravin, velkoobchod, maloobchod, pohostinství a stravovací služby,

 • podporu udržitelné spotřeby potravin a usnadnění přechodu ke zdravé a udržitelné stravě,

 • omezení potravinových ztrát a plýtvání potravinami,

 • boj proti potravinovým podvodům v celém potravinovém řetězci.

Akční plán

Návrh akčního plánu je přílohou sdělení. Obsahuje seznam návrhů na nové právní předpisy a seznam současných právních předpisů, které by měly být revidovány, i řadu dalších přezkumů a iniciativ. Patří mezi ně:

 • návrh na revizi směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů (viz shrnutí ), kterou se značně snižuje jejich používání, rizika a závislost na pesticidech a zlepšuje se integrovaná ochrana rostlin ,

 • návrh na harmonizované povinné výživové označování na přední straně obalu umožňující spotřebitelům uvědoměle si vybírat zdravé potraviny, které se řídí zprávou Evropské komise o používání výživového označování na přední straně obalu založené na nařízení (EU) č. 1169/2011 (viz shrnutí ),

 • stanovení výživových profilů za účelem omezení propagace potravin s vysokým obsahem soli, cukrů a/nebo tuků, které se řídí pracovním dokumentem Komise, který hodnotí nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních (viz shrnutí ),

 • hodnocení a revize stávajících právních

Nahrávám...
Nahrávám...