dnes je 20.6.2024

Input:

Legislativní souhrn: Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin

16.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.13
Legislativní souhrn: Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

Co je cílem tohoto nařízení?

 • Snaží se regulovat tvrzení* na potravinách při označování a v reklamě v Evropské unii (EU).

 • Jeho cílem je zajistit, aby výživová* a zdravotní* tvrzení na etiketách potravin a na obchodních úpravách a reklamách byla srozumitelná a podložená důkazy, které jsou obecně přijímány vědeckou obcí.

 • Existuje celá řada látek, jako jsou vitamíny, minerály, aminokyseliny, esenciální mastné kyseliny, vláknina a bylinné výtažky s výživovým nebo fyziologickým účinkem, které se mohou vyskytovat v potravinách a které mohou být předmětem tvrzení.

 • Nařízení se snaží

  1. zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů,
  2. poskytovat spotřebitelům nezbytné informace, aby se mohli rozhodnout na základě důkladné znalosti skutečností, a
  3. vytvářet rovné podmínky hospodářské soutěže v potravinářském průmyslu.

Klíčové body

Evropská komise musí vytvořit výživové profily a podmínky pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin s ohledem na toto:

 • množství živin a dalších látek obsažených v potravinách jako například:

  1. mastné kyseliny,
  2. nasycené mastné kyseliny,
  3. transmastné kyseliny,
  4. cukry a
  5. sůl,
 • úloha a význam potravin ve stravě obecně nebo u rizikových skupin, jako jsou děti,

 • přítomnost živin, u nichž je vědecky prokázaný účinek na zdraví.

Zdravotní tvrzení by nemělo:

 • být nepravdivé, dvojsmyslné nebo klamavé,

 • vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin,

 • nabádat k nadměrné konzumaci,

 • naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže zajistit přiměřené množství živin,

 • naznačovat, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo zdraví,

 • odkazovat na míru nebo množství úbytku hmotnosti,

 • odkazovat na doporučení jednotlivých odborníků ve zdravotnictví.

Používání výživových a zdravotních tvrzení bude dovoleno pouze v případě, že na základě vědeckých údajů bylo prokázáno, že přítomnost, nepřítomnost nebo snížený obsah v potravině má příznivý účinek. Tyto látky musí být v množství, které lze rozumně zkonzumovat, a v takovém množství, aby bylo dosaženo požadovaného účinku.

Zdravotní tvrzení budou povolena jen tehdy, pokud budou na etiketě následující informace:

 • cílová populace tvrzení,

 • sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu,

 • množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku,

 • sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny (např. těhotné ženy),

 • varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví,

 • v případě tvrzení o nižším riziku onemocnění sdělení, že onemocnění má více rizikových faktorů a že úprava jednoho z těchto rizikových faktorů může nebo nemusí mít příznivý účinek,

 • jakákoli další omezení nebo pokyny k používání.

Zdravotní tvrzení založená na obecně přijímaných vědeckých údajích, která jsou dobře srozumitelná průměrnému spotřebiteli, mohou být osvobozena od schvalovacího řízení.

Nápoje o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % objemových nesmí obsahovat žádná výživová nebo zdravotní tvrzení, s výjimkou tvrzení

Nahrávám...
Nahrávám...