Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Metody odběru vzorků a analýzy dioxinů a PCB

26.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.7
Metody odběru vzorků a analýzy dioxinů a PCB

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Nařízení č. 252/2012/EU

Nařízení Komise (EU) č. 252/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (ES) č. 1883/2006.

Nařízení bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno dne 23. 3. 2012 a vstoupilo v platnost 20. dnem po zveřejnění (12. 4. 2012).

Zásady dodržování hygienických požadavků na potraviny a krmiva včetně stanovených limitů nežádoucích látek a požadavky na jejich kontrolu stanovilo nařízení č. 882/2004/ES.

V návaznosti na toto nařízení byly v nařízení č. 1881/2006/ES stanoveny maximální přípustné limity některých kontaminantů, zejména pro dioxiny, PCB s dioxinových efektem a PCB bez dioxinového efektu, sumu PCB, dioxinů a furanů.

V souvislosti s tím stanovilo doporučení Komise č. 2011/516 intervenční prahové limity (akční limity) za účelem podpořit snahy o snižování přítomnosti těchto kontaminantů. Tyto hodnoty by měly sloužit příslušným dozorovým orgánům a hospodářským subjektům jako preventivní

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: