dnes je 19.5.2024

Input:

Monitorování přítomnosti 2- a 3-monochlorpropan-1,2-diolu (2- a 3-MCPD), 2- a 3-MCDP esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin v potravinách

2.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2014.661
Monitorování přítomnosti 2- a 3-monochlorpropan-1,2-diolu (2- a 3-MCPD), 2- a 3-MCDP esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin v potravinách

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE 2014/661/EU ze dne 10. září 2014 o monitorování přítomnosti 2- a 3-monochlorpropan-1,2-diolu (2- a 3-MCPD), 2- a 3-MCDP esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin v potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2014/661/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Sloučenina 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) je kontaminující látka vznikající při zpracování potravin klasifikovaná jako možný lidský karcinogen, pro niž byl stanoven tolerovatelný denní příjem (TDI) ve výši 2 μg/kg tělesné hmotnosti (1). Nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 (2) byl pro hydrolyzované rostlinné bílkoviny (HVP) a sójovou omáčku stanoven maximální limit ve výši 20 μg/kg u tekutých výrobků obsahujících 40 % sušiny, což odpovídá maximálnímu limitu 50 μg/kg v sušině.

(2) Estery 2- a 3-monochlorpropan-1,2-diolu (MCPD) a glycidylestery jsou významnými kontaminujícími látkami ve zpracovaných jedlých olejích používaných jako potravina nebo složka potravin. Komise Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) souhlasila s odhadem, že do lidského organismu se uvolňuje 100 % 3-MCPD z jeho esterů (3).

(3) Glycidylestery mastných kyselin jsou kontaminující látky vznikající během dezodorizační fáze rafinace jedlých olejů. Toxikologická relevance glycidylesterů mastných kyselin nebyla dosud plně objasněna. Glycidol samotný je kategorizován jako pravděpodobně karcinogenní pro člověka. Nejnovější vědecké studie poukazují na (téměř) kompletní uvolnění glycidolu z esterů s mastnými kyselinami do zažívacího traktu člověka.

(4) Dne 20. září 2013 vydal EFSA vědeckou zprávu o analýze přítomnosti 3-monochlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) v potravinách v Evropě v letech 2009–2011 a předběžné hodnocení expozice (4).

(5) Pro vypracování přesnějšího hodnocení expozice je zapotřebí větší objem dat o přítomnosti MCPD esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin.

(6) Proto je vhodné doporučit monitorování přítomnosti MCPD, MCPD esterů a glycidylesterů v rostlinných olejích a tucích, odvozených potravinách a potravinách obsahujících rostlinné oleje a tuky,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by s aktivní účastí provozovatelů potravinářských a krmivářských podniků měly monitorovat přítomnost 2- a 3-MCPD, 2- a 3-MCPD esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin v potravinách, a zejména v:

a) rostlinných olejích a tucích a odvozených výrobcích, jako je margarin a podobné výrobky;

b) potravinách pro zvláštní výživu definovaných směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES (5), jež jsou určeny pro kojence a malé děti, včetně počáteční a pokračovací kojenecké výživy definované směrnicí Komise 2006/141/ES (6) a dietních potravin pro zvláštní léčebné účely definovaných směrnicí Komise 1999/21/ES (7) určených pro kojence;

c) jemném pečivu, chlebu a houskách;

d) konzervovaném mase (uzeném) a konzervovaných rybách (uzených);

e) svačinkách na bázi brambor nebo obilovin, jiných výrobcích na bázi smažených brambor;

f) potravinách obsahujících rostlinný olej a potravinách připravených/vyrobených pomocí rostlinných olejů.

Uznává se, že analýza 2- a 3-MCPD, 2- a 3-MCPD esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin v potravinách uvedených v bodech b) až f) je velice náročná a že prozatím nejsou k dispozici metody analýzy, jež by byly validovány kolaborativní studií. Při analyzování potravin uvedených v bodech b) až f) je tudíž nutné věnovat zvláštní pozornost tomu, aby získané údaje byly spolehlivé.

Členské státy, které hodlají analyzovat přítomnost 2- a 3-MCPD, 2- a 3-MCPD esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin v potravinách uvedených v bodech b) až f), mohou tudíž ve vhodných a nutných případech požádat o technickou pomoc Společného výzkumného střediska Komise, Institutu pro referenční materiály a měření

Nahrávám...
Nahrávám...