dnes je 20.5.2024

Input:

Monitorování přítomnosti arsenu v potravinách

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2015.1381
Monitorování přítomnosti arsenu v potravinách

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2015/1381 ze dne 10. srpna 2015 o monitorování arsenu v potravinách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Arsen se vyskytuje přirozeně v životním prostředí a je přítomný v půdě, podzemní vodě a rostlinách. Vyskytuje se v široké škále sloučenin arsenu. Nachází se ve vodě, půdě a v zemi. Všechny rostliny a živočichové vstřebávají arsen.

(2) Hlavními známými nežádoucími účinky v souvislosti s dlouhodobým příjmem anorganického arsenu u lidí jsou kožní léze, rakovina, vývojová toxicita, neurotoxicita, kardiovaskulární onemocnění, abnormální metabolismus glukózy a diabetes.

(3) Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval vědecké stanovisko týkající se rizik pro lidské zdraví souvisejících s přítomností arsenu v potravinách (včetně pitné vody).

(4) Vědecké stanovisko EFSA (1) doporučilo, aby se s cílem vylepšit hodnocení rizik anorganického arsenu získávaly údaje o speciaci pro různé potraviny na podporu posouzení dietární expozice,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by měly v letech 2016, 2017 a 2018 provádět monitorování přítomnosti arsenu v potravinách. Monitorování by mělo odrážet spotřebitelské návyky a zahrnovat široké spektrum potravin jako obiloviny, produkty z obilovin (včetně otrub a obilných klíčků), ovocné a zeleninové šťávy, pitná voda (včetně balené vody), káva, sušené čajové listy, pivo, ryby a mořští živočichové, zelenina, produkty z řas (včetně hijiki), mléko, mléčné

Nahrávám...
Nahrávám...