dnes je 18.7.2024

Input:

Monitorování přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu, jeho prekurzorů a dalších kanabinoidů v potravinách

2.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2016.2115
Monitorování přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu, jeho prekurzorů a dalších kanabinoidů v potravinách

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2016/2115 ze dne 1. prosince 2016 o monitorování přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu, jeho prekurzorů a dalších kanabinoidů v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijala vědecké stanovisko o tetrahydrokanabinolu (THC) v mléku a dalších potravinách živočišného původu (1).

(2) Tetrahydrokanabinol, přesněji delta-9-tetrahydrokanabinol (Δ9-THC), je nejdůležitější složkou konopí Cannabis sativa. Úřad EFSA stanovil akutní referenční dávku (ARfD) ve výši 1 μg Δ9-THC/kg tělesné hmotnosti.

(3) Pokud jde o přítomnost Δ9-THC v potravinách živočišného původu a o míru přenosu z krmiva do potravin živočišného původu, jsou k dispozici pouze omezené údaje. Je proto nutné získat více údajů o přítomnosti této látky v potravinách živočišného původu, u nichž je prokázáno, že se tyto potraviny živočišného původu vyrábějí ze zvířat krmených krmivem obsahujícím konopí nebo krmnými surovinami získanými z konopí.

(4) Dále je zapotřebí získat více údajů o přítomnosti Δ9-THC v potravinách získaných z konopí a potravinách obsahujících konopí nebo složky získané z konopí. Je také vhodné pokud možno analyzovat nepsychoaktivní prekurzory delta-9-tetrahydrokanabinolové kyseliny (2-COOH-Δ9-THC zvané Δ9-THCA-A a 4-COOH-Δ9-THC zvané Δ9-THCA-B) a další kanabinoidy (jako delta-8-tetrahydrokanabinol (Δ8-THC), kanabinol (CBN), kanabidiol (CBD) a delta-9-tetrahydrokanabivarin (Δ9-THCV)).

(5) Je proto vhodné doporučit monitorování přítomnosti delta-9-THC, jeho prekurzorů a dalších kanabinoidů v potravinách,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by měly za aktivní účasti provozovatelů potravinářských podniků a dalších zúčastněných stran monitorovat přítomnost delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) v potravinách živočišného původu a

Nahrávám...
Nahrávám...