dnes je 20.5.2024

Input:

Monitorování přítomnosti glykoalkaloidů v bramborách a výrobcích z brambor

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.561
Monitorování přítomnosti glykoalkaloidů v bramborách a výrobcích z brambor

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2022/561

ze dne 6. dubna 2022

o monitorování přítomnosti glykoalkaloidů v bramborách a výrobcích z brambor

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) v rámci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijala v roce 2020 posouzení rizik glykoalkaloidů v krmivech a potravinách, zejména v bramborách a výrobcích z brambor1.

(2) Mezi akutní toxické účinky glykoalkaloidů brambor (α-solaninu a α-chakoninu) u lidí patří gastrointestinální příznaky, jako je nevolnost, zvracení a průjem. V případě těchto účinků stanovila komise CONTAM nejnižší dávku s pozorovaným nepříznivým účinkem (LOAEL) odpovídající 1 mg celkových glykoalkaloidů brambor na kilogram tělesné hmotnosti za den jako referenční bod pro charakterizaci rizika po akutní expozici. Rozpětí expozice (MOE) vyšší než 10 je ukazatelem toho, že neexistuje zdravotní riziko. Tato hodnota MOE ve výši 10 zohledňuje extrapolaci z hodnoty LOAEL na hodnotu dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku (NOAEL) (faktor 3) a interindividuální variabilitu toxikodynamiky (faktor 3.2). Vzhledem k tomu, že odhady akutní expozice v některých scénářích expozice vedly k MOE nižší než 10, to je ukazatelem zdravotního rizika.

(3) Komise CONTAM doporučila, aby bylo shromážděno více údajů o výskytu glykoalkaloidů a jejich aglykonů v odrůdách brambor dostupných na trhu, v nových odrůdách brambor, které jsou výsledkem šlechtitelských pokusů, a ve zpracovaných výrobcích z brambor, včetně potravin pro kojence.

(4) Správná zemědělská praxe, správné podmínky skladování a přepravy a správná výrobní praxe mohou snížit přítomnost glykoalkaloidů v bramborách a zpracovaných výrobcích z brambor. Aby bylo možné určit opatření, která je třeba přijmout k zamezení nebo snížení přítomnosti glykoalkaloidů v těchto potravinách, je však třeba shromáždit více informací o faktorech, které vedou k poměrně vysokému obsahu glykoalkaloidů v bramborách a zpracovaných výrobcích z brambor. Pokud je to možné, je vhodné analyzovat zejména ve zpracovaných výrobcích z brambor také rozkladné produkty β- a γ-solanin a chakonin a aglykon solanidin, neboť tyto sloučeniny mají stejnou toxicitu jako α-solanin a α-chakonin.

(5) Výsledky monitorování glykoalkaloidů musí být spolehlivé a srovnatelné. Je proto vhodné poskytnout pokyny k jejich extrakci, jakož i požadavky na jejich analýzu. Vzhledem k tomu, že přítomnost glykoalkaloidů je vyšší v neloupaných bramborách než v loupaných bramborách a vyšší u malých brambor než u větších brambor, je důležité poskytnout informace o těchto faktorech při hlášení údajů o výskytu.

(6) Aby bylo možné doporučit, kdy by bylo příhodné určit faktory vedoucí k relativně vysokému obsahu glykoalkaloidů, je vhodné stanovit orientační hodnotu pro

Nahrávám...
Nahrávám...