dnes je 18.5.2024

Input:

Monitorování přítomnosti námelových alkaloidů v krmivech a potravinách

16.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2012.154
Monitorování přítomnosti námelových alkaloidů v krmivech a potravinách

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE 2012/154/EU ze dne 15. března 2012 o monitorování přítomnosti námelových alkaloidů v krmivech a potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2012/154/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1) stanoví, že je zakázáno používat produkty určené ke krmení zvířat, u nichž obsah nežádoucích látek překračuje maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.

(2) Maximální obsah 1 000 mg/kg pro námel ( Claviceps purpurea ) byl stanoven pro všechna krmiva obsahující nemleté obiloviny.

(3) Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dne 19. dubna 2005 (2) na žádost Komise stanovisko týkající se námele jakožto nežádoucí látky v krmivech.

(4) Pojmem námel se rozumí houbové struktury rodu Claviceps , které se vytvářejí místo obilných zrn na klasech obilovin nebo místo semen u travin a jeví se jako tmavě zbarvené sklerocium. Tato sklerocia obsahují různé druhy alkaloidů, přičemž nejčastěji se jedná o ergometrin, ergotamin, ergosin, ergokristin, ergokryptin a ergokornin a jim příbuzné –ininy. Množství a rozložení toxinů se mezi jednotlivými kmeny hub liší v závislosti na hostitelské rostlině a zeměpisné oblasti.

(5) V současnosti není známa míra variability rozložení námelových alkaloidů v závislosti na druzích hub, zeměpisném rozložení ani ve vztahu k hostitelské rostlině (například rozložení alkaloidů v žitném námelu se liší od námelů jiných trav). Aby bylo možné identifikovat všechny faktory ovlivňující variabilitu rozložení námelových alkaloidů u jednotlivých druhů rostlin, bylo by zapotřebí více údajů.

(6) Posouzení míry kontaminace obilovin žitným námelem podle fyzického vzhledu je často nepřesné, neboť velikost a váha sklerocia se může značně lišit. Posouzení podle fyzického vzhledu

Nahrávám...
Nahrávám...