dnes je 20.5.2024

Input:

Monitorování přítomnosti toxinů Alternaria v potravinách

19.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.553
Monitorování přítomnosti toxinů Alternaria v potravinách

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2022/553

ze dne 5. dubna 2022

o monitorování přítomnosti toxinů Alternaria v potravinách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) v rámci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijala v roce 2011 vědecké stanovisko o rizicích, která představuje přítomnost organismů rodu Alternaria v potravinách pro zdraví zvířat a veřejné zdraví1.

(2) Úřad EFSA rovněž nedávno zveřejnil vědeckou zprávu o posouzení dietární expozice toxinům Alternaria v evropské populaci2. Dospěl k závěru, že odhadovaná chronická dietární expozice toxinům Alternaria, a sice alternariolu, alternariol-monomethyletheru a kyselině tenuazonové, překračuje příslušnou toxikologicky významnou prahovou hodnotu, a z toho vyplývá, že jsou zapotřebí další údaje o toxicitě specifické pro sloučeniny.

(3) Úřad EFSA doporučil, aby se shromáždilo více údajů o přítomnosti toxinů Alternaria v relevantních potravinách (jako jsou mimo jiné ovoce a výrobky z ovoce, rajčata a výrobky z rajčat a obilné příkrmy pro kojence a malé děti). Úřad EFSA rovněž doporučil, aby se používaly citlivější analytické metody, a snížila se tak nejistota ohledně expozice různým toxinům Alternaria, protože značný podíl údajů byl v souboru údajů, který je v současné době k dispozici, vykázán jako "pod mezí kvantifikace (LOQ)", jelikož použité analytické metody nebyly vždy dostatečně citlivé.

(4) Správná zemědělská praxe, správné podmínky skladování a přepravy a správná výrobní praxe mohou přítomnost toxinů Alternaria v potravinách omezit nebo jí zabránit. Je však třeba shromáždit více informací o faktorech, které vedou k poměrně vysokému množství toxinů Alternaria v některých potravinách, aby bylo možné určit opatření, která je třeba přijmout k zamezení nebo omezení přítomnosti těchto toxinů Alternaria ve zmíněných potravinách.

(5) Jako vodítko k tomu, kdy by bylo vhodné určit faktory, které vedou k poměrně vysokému nebo dokonce významnému množství toxinů Alternaria v potravinách, je nezbytné stanovit orientační hodnoty pro potraviny na základě údajů dostupných v databázi EFSA. Orientační množství bylo stanoveno pouze pro potraviny, pro něž jsou k dispozici dostatečné údaje o výskytu.

(6) Je proto vhodné doporučit monitorování toxinů Alternaria v potravinách a identifikaci faktorů vedoucích k jejich vysokému množství v některých potravinách,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

(1) Členské státy by měly v úzké spolupráci s provozovateli potravinářských podniků monitorovat toxiny Alternaria, a sice alternariol, alternariol-monomethylether a kyselinu tenuazonovou, v potravinách, zejména ve zpracovaných výrobcích z rajčat, mleté paprice, sezamových semenech, slunečnicových semenech, slunečnicovém oleji, ořeších, sušených fících a obilných příkrmech pro kojence a malé děti. Je-li to možné, měly by se analyzovat i další toxiny Alternaria a výsledky by se měly hlásit Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin.

(2)

Nahrávám...
Nahrávám...