dnes je 21.5.2024

Input:

Monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách

13.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2015.976
Monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2015/976 ze dne 19. června 2015 o monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen "komise CONTAM") při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad EFSA") přijala stanovisko o tropanových alkaloidech v potravinách a krmivech (1).

(2) Nejvíce zkoumanými tropanovými alkaloidy jsou (–)-hyoscyamin a (–)-skopolamin. Atropin je racemická směs (–)-hyoscyaminu a (+)-hyoscyaminu, přičemž pouze (–)-enantiomer hyoscyaminu vykazuje anticholinergické účinky.

(3) Přítomnost tropanových alkaloidů u rodu Datura je dobře známa. Datura stramonium je rostlina široce rozšířená v oblastech mírného a tropického pásu, a z toho důvodu byla semena Datura stramonium zjištěna jako nečistoty ve lněných semenech, sóji, čiroku, prosu, slunečnici a pohance a produktech z nich. Semena Datura stramonium nelze z čiroku, prosa a pohanky snadno odstranit tříděním a čištěním.

(4) Je zapotřebí větší množství údajů o přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách. Je rovněž nezbytné pochopit zemědělské podmínky, za nichž se tropanové alkaloidy v zemědělských komoditách vyskytují.

(5) Proto je vhodné doporučit monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by měly spolu s aktivním zapojením provozovatelů potravinářských podniků provádět monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách, a zejména v:

— Obilovinách a odvozených produktech, konkrétně v (pořadí podle důležitosti)

— pohance, čiroku, prosu, kukuřici a pohankové, čirokové, prosné a kukuřičné mouce,

— obilných příkrmech pro kojence a malé děti,

— snídaňových cereáliích,

— mlýnských výrobcích ze zrn,

— zrnech určených k lidské spotřebě.

— Produktech bez lepku.

— Doplňcích stravy, čajích a bylinných čajích.

— Vyluštěné luskové zelenině, luštěninách a olejnatých semenech a odvozených produktech.

2. Analyzovány mají být

Nahrávám...
Nahrávám...