dnes je 18.5.2024

Input:

Národní legislativa potravin

2.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
Národní legislativa potravin

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Do národní legislativy potravin jsou začleněny právní předpisy schválené zákonodárnými orgány (zákony) a zákonem pověřenými ústředními orgány (prováděcí vyhlášky a nařízení vlády).

Problematikou potravin se zabývá ve větší či menší míře řada zákonů. Podle charakteru, zaměření a těsnosti vazby na potraviny lze vyjádřit vzájemný vztah mezi těmito zákony označením jako obecný nebo zvláštní zákon. Např. zákon o potravinách se vztahuje na veškeré potraviny definované v tomto zákoně, do nichž patří též víno a vinařské výrobky. Přitom pro víno a vinařské výrobky platí samostatný zákon o vinohradnictví a vinařství. Vztah mezi oběma zákony je vyjádřen tím, že zákon o potravinách je obecným zákonem a zákon o vinohradnictví a vinařství je zvláštním zákonem. Právní závaznost obecného zákona (např. o potravinách) se vztahuje na ta ustanovení, která nejsou specifikována ve zvláštním zákoně (o vinohradnictví a vinařství) a samozřejmě i opačně, tj. na ustanovení specifikovaná ve zvláštním zákoně se nevztahuje obecný zákon.

Obdobný vztah je mezi širokou škálou obecně závazných zákonů k zákonu o potravinách, který je k nim ve vztahu zvláštního zákona. Do širšího souboru zákonů, jejichž působnost se dotýká potravin, ať již těsněji nebo volněji, patří zejména:

  • zákon č. 321/2004 Sb. , o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č. 78/2004 Sb. , o nakládání s geneticky modifikovanými organismy, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské

Nahrávám...
Nahrávám...