dnes je 20.5.2024

Input:

Nové doporučené výživové dávky EFSA: Minerální látky

17.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2
Nové doporučené výživové dávky EFSA: Minerální látky

MUDr. Pavla Svrčinová

Vápník

Vápník je nedílnou součástí kostry; přibližně 99 % vápníku v těle se nachází v kostech a zubech jako hydroxyapatit vápníku, kde má strukturální roli. Zbývající 1 % působí jako esenciální intracelulární iont v buňkách a tkáních.

Absorpce střevního vápníku probíhá jak aktivním, tak pasivním přenosem. Absorpce vápníku se výrazně liší během života, je vyšší během období rychlého růstu a nižší ve stáří. Absorpce vápníku je ovlivněna saturací vitaminem D; bylo prokázáno, že je nízká u pacientů s deficitem vitaminu D, ale stále není stanovena sérové koncentrace 25 (OH) vitaminu D, která je nutná pro optimální absorpci vápníku. Neabsorbovaný vápník v potravě se ztrácí ve stolici. Hlavní cesty ztráty vápníku jsou moč, výkaly, kůže a pot (kožní ztráty).

Pokud je dietní zásoba vápníku nedostatečná pro splnění fyziologických požadavků, vápník se resorbuje z kostry, aby se udržely koncentrace v krvi v rozmezí potřebném pro normální funkci buněk a tkání. To způsobuje snížení kostní hmoty, což vede k osteopenii a osteoporóze a souvisejícímu zvýšenému riziku zlomeniny.

Hyperkalcémie, definovaná koncentracemi vápníku v séru > 2,75 mmol/l (11 mg/dL), se pravděpodobně neobjeví v souvislosti s vysokým příjmem vápníku ze stravy, ale může být způsobena vysokými dávkami doplňků stravy s vápníkem, zejména pokud jsou s obsahem vitaminu D, protože ten může zvýšit absorpci vápníku.

Hlavní potravní zdroje vápníku v evropských zemích se liší, i když mléčné výrobky jsou obecně nejdůležitější. Mezi bohaté zdroje vápníku patří mléčné výrobky, tmavě zelená zelenina, luštěniny, ořechy, ryby s měkkými kostmi (například sardinky v konzervách) a potraviny obohacené o vápník. Tvrdá voda také významně přispívá k příjmu vápníku.

Chrom

Trivalentní chrom (Cr [III]) byl v minulosti považován za základní stopový prvek, jako nezbytný pro účinnost inzulinu při regulaci metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin. Do současné doby však tyto funkce chromu v metabolismu nebyly důvěryhodně doloženy. Ukázalo se, že tyto účinky byly v minulosti založeny na kazuistikách pacientů s dlouhodobou celkovou parenterální výživou, kteří měli poruchy metabolismu a o nichž bylo hlášeno, že reagují na suplementaci Cr (III). Na základě případových studií není jasné, zda se u těchto pacientů vyskytl nedostatek chromu a zda se u zdravých populací vyskytuje nedostatek chromu.

Pokusy vedoucí ke vzniku nedostatku chromu u zvířecích modelů neprokázaly konzistentní výsledky, takže neexistují žádné důkazy o nezbytnosti Cr (III) jako stopového prvku ve výživě zvířat. Existuje možnost, že Cr (III) je pro lidi nezbytným stopovým prvkem, ale zatím o tom neexistují přesvědčivé důkazy. Důkazy o hlášených zlepšeních spojených s doplňováním chromu u pacientů s parenterální výživou jsou pravděpodobně nejpřesvědčivější, ale celkově tyto údaje neposkytují dostatečné informace o reverzibilitě možných nedostatků a o závislosti na dávce chromu, aby bylo možné identifikovat stravovací potřeby pro člověka.

Měď

Měď je nezbytnou mikroživinou pro proces přenosu elektronů. Je složkou mnoha enzymů včetně těch, které se podílejí na syntéze neurotransmiterů, energetickém metabolismu a zesíťování kolagenu a elastinu.

Hlavní skupinou potravin, která přispívá k příjmu mědi všech skupin obyvatel, kromě kojenců, jsou zrna a produkty na bázi zrna. Dalším významným přispěvatelem k příjmu mědi je maso a masné výrobky.

Absorpce mědi ze stravy činí přibližně 50 % u všech věkových skupin.

Primárním místem absorpce mědi je horní tenké střevo. V portálním oběhu je měď vázána na histidin, albumin nebo možná transcuprein a transportována do jater, kde je začleněna do ceruloplasminu, který je pak sekretován do systémového oběhu. Přebytečná měď se vylučuje žlučí. Tato měď není reabsorbována. U lidí je mezi 80 a 95 % mědi v plazmě vázáno na ceruloplasmin, zbytek je nízkomolekulární. Není jasné, která z těchto dvou skupin, ceruloplasmin nebo nízkomolekulární komplexy mědi, významně přispívá k vychytávání mědi jinými orgány než játry.
Pokud je přísun mědi potravou menší než odpovídající, tělo reguluje přenosové systémy, aby získalo více mědi. Pokud tyto problémy nedokážou odstranit, výsledkem je nedostatek mědi. Klinické příznaky nejsou u člověka běžné a obecně jsou vnímány jako důsledek mutací genů, které se podílejí na metabolismu mědi. Symptomy nedostatku mědi zahrnují anemii, která je necitlivá k doplnění železa, neurologickým defektům a  Cutis laxa (volná kůže). Existují také změny v barvě a struktuře vlasů a zvýšené riziko aneuryzmatu aorty v důsledku narušení syntézy kolagenu a elastinu.

Adekvátní příjem byl stanoven na základě pozorovaných příjmů v několika zemích EU. Průměrné příjmy mědi v osmi zemích EU se pohybují od 1,27 do 1,67 mg/den u mužů ve věku 18 let a starších a od 1,15 do 1,44 g/den u těhotných žen ve věku 18 let a starších. Byly stanoveny různé hodnoty adekvátního příjmu pro ženy a muže.

Fluor

Ačkoli fluor není nezbytný pro vývoj zubů, expozice fluoru vede k začlenění hydroxyapatitu do zubní skloviny a dentinu. Výsledný fluorohydroxyapatit je odolnější vůči kyselinám než hydroxyapatit. Zuby, které obsahují fluorohydroxyapatit, mají tedy menší pravděpodobnost vzniku kazu. Kromě inkorporace fluoru do dentinu a skloviny zubů před jejich prořezáním působí fluor při styku se sklovinou po prořezání, kdy je vylučován do slin a vychytáván do biofilmů na zubech.

Navíc fluor interferuje s metabolismem mikroorganismů v ústech přímou inhibicí glykolytických enzymů na buněčné membráně. V kostech fluor mění minerální strukturu kosti. V závislosti na dávce může fluor zpomalovat mineralizaci kostí. Ze studií na zvířatech existují důkazy o účinku fluoru na pevnost kostí, se zvyšováním pevnosti kostí při jeho středně vysokém příjmu a pokles pevnosti kostí s vyšším příjmem fluoru.

Hlavními zdroji fluoru jsou voda a nápoje nebo potraviny rekonstituované fluoridovanou vodou nebo čajem, mořské ryby a fluoridovaná sůl. Absorpce fluoru/fluoridů probíhá pasivní difúzí jak v žaludku (20–25 %), tak v tenkém střevě. V průměru se absorbuje 80–90 % zkonzumovaného fluoru. U dospělých je až 50 % absorbovaného fluoru uloženo v kalcifikovaných tkáních, hlavně v kostech, malé množství se dostane do měkkých tkání a zbytek se vylučuje převážně ledvinami a do značné míry potem a stolicí.

Úloha fluoru v prevenci zubního kazu je již mnoho let známá. V epidemiologických studiích provedených před sedmdesátými léty 20. století, kdy fluor v pitné vodě byl prakticky jediným relevantním zdrojem příjmu fluoru, bylo prokázáno, že prevalence kazu byla negativně korelována s koncentrací fluoru ve vodě. Koncentrace fluoru, při které se preventivní účinek na zubní kaz přiblížil k jeho maximu, byl 1 mg/l a na této úrovni byla postižena jen mírnou dentální fluorózou pouze jedna desetina populace.

Vzhledem k tomu, že fluor není nezbytnou živinou, nelze definovat průměrnou potřebu pro výkon základních fyziologických funkcí. Vzhledem k příznivému účinku fluordihydrátu na prevenci zubního kazu byl stanoven doporučený příjem 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti za den. Doporučený příjem zahrnuje příjem fluoru ze všech zdrojů, včetně zdrojů, které nejsou potravou, jako jsou zubní pasty a jiné výrobky zubní hygieny.

Jód

Jód je nezbytnou živinou pro savce, nutnou jako strukturální a funkční prvek hormonů štítné žlázy. Prostřednictvím těchto hormonů má jód významnou roli v metabolismu, který přináší energii, a na expresi genů, které ovlivňují mnoho fyziologických funkcí, včetně embryogeneze a růstu, a vývoj neurologických a kognitivních funkcí.

Klinické účinky nedostatku jodu jsou důsledkem nedostatečného příjmu, jenž vede k nedostatečné funkci štítné žlázy. Poruchy nedostatku jódu se projevují ve všech fázích vývoje a jsou obzvláště důležité v těhotenství a pro kojence. Chronický nedostatek jódu může vést ke kompenzační hypertrofii štítné žlázy s rozšířením štítné žlázy označované jako struma.

Absorpce jódu je považována za vysokou (> 90 %). Štítná žláza je hlavní úložiště jódu v těle. Strumigenní látky v potravinách, pitné vodě nebo cigaretovém kouři mohou inhibovat tyreoidální absorpci jodidu nebo jeho začlenění do tyrosinových prekurzorů hormonů štítné žlázy. Syntéza normálních množství hormonů štítné žlázy vyžaduje dostatečný příjem jódu ve stravě. Ledviny jsou hlavní cestou vylučování jódu. Ustálený stav vylučování jodu močí (UI) je dobrým indikátorem příjmu jodu.

Koncentrace tyreoglobulinu, thyroidního hormonu T4 (tyroxin nebo 3,5,3,5-tetrajodthyronin) a hormonu stimulujícího štítnou žlázu v séru jsou také považovány za užitečné biomarkery stavu zásobení jódem v závislosti na věku.

Jód se vyskytuje v potravinách a ve vodě hlavně jako jodid. Koncentrace jódu ve vodě a potravinách je velmi variabilní. Nejbohatšími zdroji jódu jsou mořské produkty, vejce, mléko a odvozené potravinářské výrobky a jodizovaná sůl.

Pro stanovení doporučené dávky byla použita studie koncentrace vylučování jódu močí u normální populace s minimálním výskytem strumy, která byla vyšší než 100 μg/l. Přestože tato prahová hodnota byla stanovena u dětí školního věku, byl tento limit přijat i pro dospělé. Koncentrace v moči 100 μg/l odpovídá přibližnému příjmu jódu 150 μg/den u dospělých.

Železo

Železo je vyžadováno pro transport kyslíku, přenos elektronů, oxidázovou aktivitu a energetický metabolismus. Hlavními složkami těla, které obsahují železo, jsou hemoglobin erytrocytů a svalový myoglobin, jaterní feritin a hemové a nehemové enzymy.

Železo z potravy je hemové (z živočišných tkání) a nehemové (včetně feritinu převážně z potravin rostlinného původu). Potraviny, které obsahují poměrně vysoké koncentrace železa, zahrnují maso, ryby, obiloviny, fazole, ořechy, žloutky, tmavou zeleninu, brambory a obohacené potraviny.
Železo je neefektivně a variabilně absorbováno, v závislosti na stravovacích a hostitelských faktorech. Absorpce železa probíhá především v dvanáctníku. Nehemové železo v potravinách je rozpuštěno v gastrointestinálním lumen, redukováno duodenální reduktázou cytochromu na Fe2+ a transportováno do enterocytu. Mechanismy absorpce hemového železa a feritinového železa jsou nejisté, ale jakmile se absorbují, železo se uvolní z hemového železa hem- oxygenázou a pak následuje stejná cesta metabolismu jako u železa nehemového.

Pokud dodávka železa není dostatečná pro naplnění fyziologických požadavků, zásoby železa jsou mobilizovány a nedostatek železa se vyvine, jakmile budou zásoby vyčerpány. Anémie s nedostatkem železa (mikrocytární anémie s koncentracemi hemoglobinu pod normální hodnotou) je nejčastější poruchou výživy, která se vyskytuje ve všech zemích světa. Mezi nejvíce ohrožené patří osoby s vysokými požadavky na železo v důsledku růstu (kojenci, děti, těhotné ženy) nebo vysoké ztráty (ženy s vysokými menstruačními ztrátami) nebo osoby s narušenou absorpcí, např. v přítomnosti infekce/zánětu.

Chronické nadměrné zásobení železem může nastat v důsledku specifických klinických stavů a genetických mutací.

Údaje o obratu železa a celkové ztrátě železa (včetně kůží, potem, močí a stolicí) získané měřením ředění radioizotopů byly použity k určení požadavků na železo u mužů a žen před menopauzou. Absorpce železa ze stravy byla odhadnuta z pravděpodobnostního modelu založeného na míře příjmu a stavu železa u reprezentativní skupiny mužů a žen z britské Národní stravovací a výživové studie. Byla vybrána cílová hodnota 30 μg/l pro koncentraci feritinu v séru. Na této úrovni je předpokládaná absorpce železa 16 % u mužů a 18 % u žen v premenopauze. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné informace o potřebě železa u postmenopauzálních žen, byly pro ně stanoveny stejné doporučené dávky jako pro dospělé muže.

U kojenců ve věku 7–11 měsíců je požadavek na absorbované železo 0,79 mg/den. Za předpokladu 10% absorpce je dosaženo hodnoty průměrné potřeby 8 mg/den. U dětí ve věku 1–6 let je průměrná potřeba 5 mg/den, vypočtená ze součtu požadavků na růst (0,25 mg/den ve věku 1–3 roky a 0,27 mg/den pro věkové skupiny 4–6 let) a ztráty 0,022 (1–3 roky) a 0,012 (4–6 let) mg/kg tělesné hmotnosti za den a absorpce 10%. U dětí ve věku 7–11 let se požadavky na růst zvyšují na 0,39 mg/den, ale ztráty na kilogram tělesné hmotnosti se nemění. Za předpokladu 10% absorpce je průměrný požadavek (po zaokrouhlení) 8 mg/den.

U chlapců a dívek ve věku 12–17 let jsou požadavky na absorbované železo 1,27 a 1,13 mg/den, vypočtené ze ztrát 0,012 mg/kg tělesné hmotnosti za den a menstruační ztráty krve 0,25 mg/den u dívek a potřeb růstu 0,61 mg/den u chlapců a 0,26 mg/den u dívek. Za předpokladu 16% absorpce je průměrný požadavek (po zaokrouhlení) 8 mg/den u chlapců a 7 mg/den u dívek.
V těhotenství by měl příjem železa pokrýt bazální ztráty během prvního trimestru, přičemž by se mělo zohlednit ukončení menstruace. Požadavky se pak exponenciálně zvyšují a to je spojeno s dramatickým zvýšením účinnosti absorpce železa. Celkové množství železa požadované pro těhotenství je 835 mg. Pokud je koncentrace sérového feritinu v počátečním období 30 μg/l, může být na podporu těhotenství mobilizováno přibližně 120 mg uloženého železa, což znamená, že celkový výživový požadavek železa je 715 mg. Pokud se příslušné procentní hodnoty absorpce zjištěné ze studie u těhotných žen aplikují na celé těhotenství (7,2 % během týdnů 0–23, 36,3 % během týdnů 24–35 a 66,1 % během týdnů 36–40 u žen bez železa plus 25 % absorpce železa v průběhu celého těhotenství), celkové množství železa absorbovaného ze stravy poskytující 13 mg železa denně je 866 mg.

Během laktace je množství železa sekretované v mateřském mléce přibližně 0,24 mg/den. Pokud je tato dávka přidána k bazálním ztrátám 1,08 mg/den (získaných z údajů u postmenopauzálních žen), počítá se v prvních měsících laktace 1,3 mg/den za předpokladu, že menstruace ještě nebyla obnovena.

Hořčík

Hořčík je kov alkalických zemin. Vyskytuje se jako volný kation Mg2+ ve vodných roztocích nebo jako minerální část celé řady sloučenin, včetně chloridů, uhličitanů a hydroxidů. Hořčík je kofaktor pro více než 300 enzymatických reakcí, zejména při reakcích zahrnujících ATP, které činí hořčík nezbytný pro syntézu sacharidů, lipidů, nukleových kyselin a proteinů, jakož i pro specifické akce v různých orgánech v neuromuskulárním nebo kardiovaskulárním systému.

Nedostatek hořčíku může způsobit hypokalcemii a hypokalémii, což vede k neurologickým nebo srdečním příznakům, jestliže je hypomagneziemie výrazná. Vzhledem k rozsáhlému zapojení hořčíku v četných fyziologických funkcích a metabolických interakcích mezi hořčíkem a jinými minerály, je obtížné spojit nedostatek hořčíku se specifickými příznaky.

Absorpce hořčíku probíhá v distálním střevě, hlavně v ionizované formě. Absorpce se pohybuje obecně mezi 40–50 %, ale také byly zaznamenány hodnoty od 10 do 70 %. Absorpce hořčíku může být inhibována kyselinou fytovou a fosforečnanem a zvýšena fermentací rozpustné dietní vlákniny.

Většina obsahu hořčíku v těle je uložena v kostech (asi 60 %) a v svalu (přibližně 25 %). V séru je přítomno malé množství, hlavně jako volný kationt. Většina buněk je schopna aktivně a rychle vyrovnávat ztrátu nebo akumulaci hořčíku za účasti specifických transportérů hořčíku. Ledviny hrají významnou roli při homeostáze hořčíku a při udržování jeho sérové koncentrace. Endogenní hořčík se ztrácí prostřednictvím žlučových, pankreatických a střevních šťáv a střevních buněk a část z nich může být reabsorbována. Existují určité důkazy, že koncentrace hořčíku v moči odráží příjem hořčíku. Užitečnost koncentrace sérového hořčíku jako ukazatele příjmu nebo stavu je sporná a v současné době neexistují žádné vhodné biomarkery pro hodnocení zásobení hořčíkem.

Potraviny bohaté na hořčík jsou ořechy, celozrnné a obilné výrobky, ryby a mořské plody, několik druhů zeleniny, luštěnin, bobulovin, banánů a některé kávové a kakaové nápoje. Obsah hořčíku ve vodě může významně přispět k příjmu.

U obou pohlaví byla průměrná dávka magnesia stanovena od 72 do 120 mg/den. Vzhledem k tomu, že těhotenství vyvolává pouze malý vzrůst požadavku na hořčík, který je pravděpodobně zahrnut do adaptivních fyziologických mechanismů, průměrná potřeba pro netěhotné ženy platí také pro těhotné ženy. Vzhledem k tomu, že u kojících žen je 25 mg denně vylučováno mateřským mlékem během prvních šesti měsíců kojení a že existuje možnost přizpůsobení metabolismu hořčíku i na úrovni absorpce, průměrná potřeba pro netěhotné ženy platí také u kojících žen.

Mangan

Mangan je nezbytným dietním prvkem pro savce. Je to složka kovových enzymů, jako je superoxiddismutáza, argináza a pyruvátkarboxyláza, a podílí se na metabolismu aminokyselin, lipidů a sacharidů. Specifický syndrom nedostatku manganu nebyl u lidí popsán.

Absorpce manganu ve střevě je nízká (< 10 %). Regulace na úrovni absorpce se jeví jako jedna z adaptivních reakcí na příjem manganu a taková regulace umožňuje udržovat manganovou homeostázu v širokém rozsahu příjmu. Snížení biologického poločasu manganu bylo pozorováno se zvýšeným příjmem manganu v potravě, což naznačuje úlohu celkového obratu v manganové homeostáze. Eliminace manganu je primárně přes fekálie.

Posouzení příjmu manganu nebo jeho stavu pomocí biologických markerů je obtížné kvůli rychlému vylučování manganu do žluče, homeostatickým mechanismům a nedostatečné citlivosti biomarkerů na normální rozsah příjmu. Proto neexistují spolehlivé a validované biomarkery příjmu nebo stavu zásobení manganem. Ořechy, čokoláda, výrobky z obilovin, korýši a měkkýši, luštěniny a ovoce jsou bohatými zdroji manganu. Hlavními přispěvateli k příjmu manganu dospělých jsou produkty na bázi obilovin, zelenina, ovoce a nápoje. V EU se odhadovaný průměrný příjem manganu u dospělých pohybuje od 2 do 6 mg/den, přičemž většina hodnot je přibližně 3 mg/den. Odhadovaný průměrný příjem manganu se pohybuje od 1,5 do 3,5 mg/den u dětí a od 2 do 6 mg/den u dospívajících.

Pro stanovení požadavků na mangan bylo provedeno několik studií bilance. Tyto studie ukazují, že tělo se rychle přizpůsobuje změnám v příjmu manganu. Bilance manganu může být ovlivněna dietou, změnami v individuální míře absorpce nebo vylučování a rozdílem v obsahu manganu v těle, což komplikuje porovnání mezi subjekty a studiemi.

Molybden

Molybden je základní složkou určitých enzymů, které katalyzují

Nahrávám...
Nahrávám...