dnes je 20.4.2024

Input:

Novinky v potravinářské legislativě 2020

31.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:54:52

Přehled nové a připravované legislativy v odvětví výroby potravin a jejich uvádění na trh.

Kapitoly videa

Přístup k citovaným dokumentům:

 • 110/1997 Sb., Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • 211/2019 Sb., Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
 • 132/2015 Sb., Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
 • 397/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
 • 18/2020 Sb., Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
 • 2018/775, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny
 • 1169/2011, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Kdy se smí použít označení „bez E“ nebo „bez přidaných E“?
 • Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011
 • Uplatňování zásady uvádění údaje o množství složek (QUID)
 • Oznámení Komise ze dne 13. července 2017 týkající se poskytování informací o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost, jak je uvedeno v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Národní doporučení pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách
 • Pokyny pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy EU s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě
 • Příručky pro provozovatele potravinářských podniků

Lektor

Ing. David Zima

Ing. David Zima

Vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na Ministerstvu zemědělství ČR. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při projednávání nové legislativy a přípravě pozic na tato jednání. V současné době působí jako vedoucí oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci, Sekce zemědělství a potravinářství na Ministerstvu zemědělství ČR.

Nahrávám...
Nahrávám...