Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Úvod do problematiky

3.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.7.1
Obaly na bázi papíru pro potraviny: Úvod do problematiky

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.

Samotný papír je v potravinářské technologii vhodný k balení potravin dostatečně inertních, suchých, s nízkou aktivitou vody či nízkým obsahem tuků. Riziko kontaminace potravin je obecně vyšší u potravin s vyšší hodnotou vodní aktivity nebo u výrobků s vyšším obsahem etanolu či tuků.

Kontaminanty v papírové hmotě jsou buď rezidua látek používaných při výrobě nebo hlavně xenobiotika z recyklátu či tiskových barev.

V současnosti roste po celém světě tlak na zvyšování objemu využívání obalového odpadu. Systémy sběru a využití jsou v důsledku stále přísnějších legislativních předpisů lépe organizovány a stále v širším měřítku zaváděny do praxe. Součástí tohoto trendu je i skutečnost, že papíry a lepenky s obsahem recyklátu jsou stále častěji nabízeny pro využití i v obalových materiálech určených pro přímý kontakt s potravinami. Obecně tedy existuje významný tlak na využívání recyklovaných materiálů kdekoli je to možné, v Evropě např. v souladu s požadavky směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a jejích dodatků. Ta stanoví minimální hranice recyklace materiálů z obalového odpadu a pro papír a lepenku platí od 31. 12. 2008 limit 60 hmotnostních procent. Do budoucna je možné, že legislativa stanoví i minimální obsahy recyklátu v používaných obalech.

Tiskové barvy obsahují mnoho látek, které doposud nebyly toxikologicky zhodnoceny, protože obecně potištěné plochy nepřicházejí do přímého kontaktu s potravinami. Je ale zřejmé, že tyto látky mohou do potravin přecházet různými způsoby (viz dále). Tiskové barvy jsou obecně směsi pigmentů a barviv, pojiv, změkčovadel, rozpouštědel, vysoušedel a aditiv. Mohou být tvořeny systémy rozpustnými v organických rozpouštědlech (např. lihové barvy atd.), vodnými disperzemi či barvami vytvrzovanými dodáním energie (UV barvy, barvy vytvrzované svazkem elektronů) atd. Jsou aplikovány různými tiskovými technikami, u papírových obalů nejčastěji flexografickými technikami. V konečné fázi jsou potisky tvořeny tenkým, vysušeným nebo vytvrzeným filmem na vnější straně obalu nebo mezi dvěma vrstvami obalového materiálu.

V této souvislosti je nutné uvést, že v současnosti neexistuje v rámci EU harmonizovaná legislativa upravující jednotně zdravotní požadavky a papírové materiály. Neexistuje ani jednotný předpis regulující možnosti použití recyklovaného papíru v obalech pro potraviny, tak jako je tomu u polymerních materiálů a nařízení Komise (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami. Proto jako u plastů nejsou pro papíry a lepenku stanoveny jednotné požadavky na proces recyklace. Zatímco odpadový papír a lepenka bývají během sběru tříděny do různých skupin, papírové obaly ať pro potraviny či ostatní zboží mohou obsahovat recyklát nejasného původu. Může tak nastat situace, kdy rezidua látek původně použitých pro nepotravinářské obalové materiály nebo vnější vrstvy potravinářských obalů (např. složky tiskových barev) se přes recyklovanou papírovinu dostanou i do obalů určených pro kontakt s potravinami. Je třeba také zmínit, že i způsoby odstranění potisku z recyklovaného novinového papíru v současnosti nejsou standardizovány. Je nesporné, že v této oblasti je žádoucí zlepšení vyžadující rozšíření dosavadních

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: