Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obchodní normy pro olivový olej

6.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6
Obchodní normy pro olivový olej

Ing. Bedřich Škopek

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012, o obchodních normách pro olivový olej, bylo zveřejněno v Úředním věstníku dne 14. ledna 2012 a vstoupilo v platnost 20. dnem po vyhlášení (3. 2. 2012).

V souladu s nařízením č. 1234/2007/ES, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, a dále s přihlédnutím k nařízení č. 1019/2002, o obchodních normách pro olivový olej, jež bylo již několikrát změněno, a s přihlédnutím ke specifickým výživovým vlastnostem olivového oleje vyvstala potřeba další úpravy prováděcích pravidel, a to zejména v označování, odlišně od směrnice č. 2000/13/ES.

Přispívá k tomu též odlišný charakter panenských olejů s různým zeměpisným původem s výrazně odlišnou chutí, což se ve svém důsledku promítá do ceny a narušuje tak jednotný trh. K řešení těchto problémů bylo přijato toto nařízení, které ve stručnosti obsahuje:

  • doplňující pravidla nakládání a označování (de facto úpravy obchodní normy pro olivový olej), aniž jsou dotčeny směrnice 2000/13/ES a nařízení č. 510/2006/ES;

  • definicí pojmu maloobchod se přitom rozumí prodej oleje v nezměněném stavu nebo jako součást potraviny konečnému spotřebiteli.

Takové oleje se nabízejí k prodeji v maximálním balení do 5 litrů, opatřené uzávěrem, jejž nelze znovu použít a označené etiketou s povinnými údaji. Pro restaurace, zařízení společného stravování apod. lze použít balení větší než 5 l.

Za označení podle tohoto nařízení se považuje název (podle směrnice 2000/13/ES), který je doplněn příslušnou kategorií:

  1. extra panenský olivový olej, s doplněním informace – výběrová jakost olivového oleje získaného přímo z oliv pouze mechanickými postupy,

  2. panenský olivový olej, s doplněním informace – olivový olej získaný přímo z oliv pouze mechanickými postupy,

  3. olivový olej obsahující směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje, s doplněním informace – rafinovaný olej a olej získaný přímo z oliv,

  4. olivový olej z pokrutin,

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: