dnes je 19.5.2024

Input:

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

22.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:58:59

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

Kapitoly videa

Potravinové odpady představují jak nevyhnutelné odpady, tak potravinové ztráty, které vznikají důsledkem nevhodného nakládání s potravinami. Využití potravinových odpadů představuje nejčastěji biologickou přeměnu na bioplyn a kompost (anaerobní/aerobní zpracování) a jiné hodnotné frakce. Část potravinových odpadů se stává také v rozporu s legislativou součástí splaškových odpadních vod. Omezování vzniku a znovuvyužití odpadů z potravin předchází optimalizace technologie výroby potravin ("foodecodesign"), balení (inteligentní a aktivní obaly), ale i značení potravin, udržitelné stravovací návyky, dárcovství potravinových přebytků a neprodejných výrobků, vhodné marketingové kampaně apod.

Obsah on-line semináře:

  • Potravinový odpad - součást BRO ( B iologicky R ozložitelný O dpad)
  • Legislativní rámec
  • Potravinové odpady
  • Prevence vzniku potravinového odpadu a darování potravin
  • Gastro odpady/součást odpadů z potravin
  • Technologie zpracování potravinových odpadů
  • Cirkulární ekonomika ve světě potravin

Lektor

Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

pracuje jako poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ a.s., je prezidentkou Aliance pro ženy v oběhovém hospodářství a externě působí na FŽP UJEP Ústí nad Labem. Profesionálně se věnuje problematice oběhového hospodářství, nakládání s potravinovými odpady a optimalizaci balení potravin s důrazem na environmentální aspekty. 

Nahrávám...
Nahrávám...