dnes je 20.7.2024

Input:

Označování rostlinných potravin názvy vyhrazenými pro mléko a mléčné produkty

7.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.29
Označování rostlinných potravin názvy vyhrazenými pro mléko a mléčné produkty

Mgr. Ing. Eva Singrová

V poslední době stoupá popularita rostlinných potravin a rostlinného stravování obecně a na to reaguje průmysl stále se rozšiřující nabídkou rostlinných potravin. S tím vyvstává otázka, jak takové výrobky označit, aby spotřebitel věděl, co přesně si kupuje.

Je to bílé, je to tekuté a prodává se to v tetrapakovém obalu jako mléko, tak je to rostlinné mléko. Takové označení je však nejen matoucí pro spotřebitele, ale je v přímém rozporu s potravinářskou legislativou.

Definice mléka a mléčného výrobku

Co je mlékem potažmo mléčný výrobkem definuje příloha VII část III nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. "Mlékem" se dle tohoto nařízení rozumí tekutina vylučovaná mléčnou žlázou získaná z jednoho nebo více dojení bez toho, aby se do ní cokoli přidávalo nebo z ní odebíralo. "Mléčnými výrobky" jsou výrobky získané výlučně z mléka, přičemž se však mohou přidávat další látky nezbytné pro jejich výrobu, pokud tyto látky nejsou použity za účelem úplného nebo částečného nahrazení jakékoli mléčné složky.

Označení "mléko" a "mléčný výrobek"

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že označení "mléko" a "mléčné výrobky" mohou být používána pouze pro produkty uvedené v příloze VII části III bodě 2 uvedeného nařízení. Výjimku představují produkty, jejichž povaha vyplývá z tradičního používání. Tyto výjimky jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2010/791/EU ze dne 20. 12. 2010 a jedná se např. o kokosové mléko, kakaové máslo nebo arašídové máslo. Žádný jiný rostlinný produkt, který není uveden v tomto rozhodnutí, nesmí být nazván jako mléko nebo máslo.

Názvy mléčných výrobků

Dle nařízení (EU) č. 1308/2013 se výhradně pro mléčné výrobky vyhrazují názvy jako smetana, máslo, podmáslí, sýr, jogurt, kefír a další zde uvedené a názvy skutečně používané pro mléčné výrobky ve smyslu článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Jedná se o názvy např. šlehačka, eidam, čedar, ementál, ...

Kde se chybuje?

Dle přílohy VII části III bodu 6 nařízení (EU) č. 1308/2013 se pro jiné produkty, než které jsou v této části uvedené, nesmí použít žádná etiketa, obchodní dokument, propagační materiál ani žádná forma reklamy, ani jakýkoli způsob obchodní úpravy uvádějící, naznačující nebo vyvolávající dojem, že daný produkt je produktem odvětví mléka a mléčných výrobků. To znamená, že jako rostlinné mléko (resp. jako rostlinný sýr, rostlinná smetana nebo jiný rostlinný mléčný výrobek) nesmí být označen nejen samotný rostlinný nápoj, ale ani regálová etiketa, chladicí box, cenovka, záložka e-shopu apod. Obdobná pravidla platí pro společné stravování. Pokud v pokrmu není použita smetana, nelze v jídelním lístku uvádět

Nahrávám...
Nahrávám...