dnes je 21.6.2024

Input:

Pekařství

26.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.4.2
Pekařství

Ing. Miroslava Kopecká

Práce v pekárnách při výrobě chleba a bílého pečiva je spojena s řadou nebezpečí viz část 9/11.4, se specifikací dále.

Pracovní prostředí

 • Nebezpečí tepelné – viz 5/3.4.
  Opatření: Poskytování ochranných nápojů, chránících před zátěží teplem, který může obsahovat látky, zvyšujícící odolnost organizmu.

 • Nebezpečí popálení při kontaktu s horkými povrchy pekáren, pečících trub a plechů, nebezpečí opaření u myček, nebezpečí popálení u balících strojů. Největší rizika u pecí, varných kotlů a smažiček koblih jsou nebezpečí popálení, opaření, výbuchu nahromaděného přehřátého prachu nebo při používám plynových zařízení.
  Opatření: Veškeré horké části zařízení v dosahu obsluhy izolovat. Používat vhodné ochranné pomůcky (chňapky) při manipulaci s horkými předměty.

 • Prašnost – viz 5/3.4.
  Opatření: Používat technologické postupy, které omezují vytváření prašnosti, přijmout potřebná opatření, např. pravidelné odsávání obilního prachu, aby se netvořila souvislá vrstva prachu ( max. 1 mm), případně výbušná atmosféra.

 • Nebezpečí narušení biorytmů při noční práci.
  Opatření: Při noční práci jsou povinné pravidelné lékařské prohlídky před zřazením na noční práci a pravidelně nejméně jednou ročně a kdykoli o lékařskou prohlídku zaměstnanec požádá.

Nebezpečí elektrická

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem včetně opatření proti jeho působení je popsáno v části 8/5.2.

 • Nebezpečí zachycení otáčejícími se součástmi strojů při odstranění ochranných krytů, nebezpečí zachycení šnekovým dopravníkem, provalovacími válci, nebezpečí pořezání řezacími kotouči u rozkrajovacích strojů, nebezpečí zranění prstů lisem u tvarovacích linek, nebezpečí zachycení rukou při dotlačování těsta, vtažení rukou.
  Opatření: Stroj musí být vybavybaven ochranným zařízením, chránícím nebezpečné části konající točivý nebo kývavý pohyb, jako jsou řemeny a řemenice, řetězové převody, ozubená soukolí, a další. Ochranná zařízení se musí udržovat v provozuschopném stavu (týká se i koncových spínačů). Zákaz čištění stroje a nebezpečných manipulací za jeho chodu, zajištění proti nežádoucímu spuštění. Opatrnost při čištění a výměně nožů, dodržovat ustanovení, pracovní postupy užití OOPP.

 • Možnosti pádu z vyvýšených pracovišť – viz část 8/2.

 • Zásobníky na sypké hmoty – viz část 8/3.6.

Kromě nebezpečí a odpovídajících opatření uvedených výše a v části 9/11.4, se vyskytují nebezpečí daná specifiky konkrétních stroj. Některá jsou, včetně opatření k jejich eliminaci uvedena dále.

Pekařská výroba

 • Universální šlehač.

 • Mísič těsta – zhmoždění, naražení nohy obsluhy při najetí díže, zachycení obsluhy při pohybu pracovních míchacích prvků.
  Opatření: Používání správných pracovních postupů; nošení vhodné pracovní obuvi.

 • Rohlíkový stroj plátnový – zachycení prstů při vkládání klonků.
  Opatření: Klonky vsunovat přivřenou pěstí nebo vhodnou pomůckou.

 • Unibar na vaření knedlíků – popálení, zhmoždění prstů o rám stroje při navážení materiálu vozíkem, pád osoby na rovině, případně kluzké podlaze, najetí kolečky zavážecího vozíku na nohu pracovníka.
  Opatření: Používání správných pracovních postupů; nošení vhodné pracovní obuvi, udržování pořádku na pracovišti a suché podlahy. Používání chňapek proti popálení.

 • Stroj na čištění plechů – pořezání ruky o ostré hrany plechů nebo o poškozený plech.
  Opatření: Poškozené plechy vyřadit, při manipulaci s plechy používat vhodné rukavice.

 • Stroj na výrobu strouhanky –

Nahrávám...
Nahrávám...