dnes je 21.6.2024

Input:

Poskytování informací o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost

15.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.7
Poskytování informací o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost

Evropská komise

Oznámení Komise týkající se poskytování informací o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost, jak uvedeno v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

1. Úvod

1. Cílem tohoto oznámení je pomoci podnikům a vnitrostátním orgánům při uplatňování nových požadavků nařízení (EU) č. 1169/2011 týkajícího se poskytování údajů o přítomnosti určitých látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost (čl. 9 odst. 1 písm. c) a příloha II nařízení).

2. Nařízení (EU) č. 1169/2011 1 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen "nařízení") stanoví nové požadavky na uvádění alergenů ve srovnání s předchozí směrnicí 2000/13/ES 2 .

3. Nová právní úprava především vyžaduje, aby informace o přítomnosti alergenů v potravinách byly spotřebitelům poskytovány vždy, a to i v případě nebalených potravin (čl. 9 odst. 1 písm. c) a článek 44). Členské státy nicméně mohou ohledně způsobu poskytování informací o alergenech u nebalených potravin přijmout vnitrostátní opatření. Pokud jde o balené potraviny, nařízení stanoví způsoby, kterými mají být informace o alergenech na potravinách uváděny (článek 21). V důsledku toho je třeba aktualizovat stávající Pokyny pro označování alergenů vypracované v souladu se směrnicí 2000/13/ES a zohlednit tak tuto změnu legislativy.

4. Tímto oznámením není dotčen výklad, který může být podán ze strany Soudního dvora Evropské unie.

2. Seznam alergenů (příloha II nařízení (EU) č. 1169/2011)

5. Příloha II nařízení obsahuje seznam látek nebo produktů v potravinách vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost. Tento seznam byl vytvořen na základě vědeckých stanovisek přijatých Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) 3 .

6. V souvislosti s přílohou II je třeba poznamenat:

  • "Obiloviny" uvedené v bodě 1 přílohy II je nutné považovat za úplný výčet.

  • "Vejci" v bodě 3 přílohy II se rozumí vejce snášená veškerými druhy hospodářského ptactva.

  • "Mlékem" v bodě 7 přílohy II se rozumí mléko pocházející z mléčných žláz hospodářských zvířat.

  • "Ořechy" uvedené v bodě 8 přílohy II je nutné považovat za úplný výčet.

  • Příloha II se netýká pouze uvedených látek a produktů, ale také výrobků z nich.

Mikroorganismy, které byly živeny substrátem, který je složkou potraviny uvedené

v příloze II, by neměly být považovány za produkty získané z těchto substrátů.

3. Způsoby poskytování informací o alergenech u balených potravin (především článek 21 ve spojení s článkem 18 nařízení)

7. Podle čl. 21 odst. 1 písm. a):

"Aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle čl. 44 odst. 2, musí údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. c) splňovat tyto požadavky:

a) uvádějí se v seznamu složek v souladu s pravidly stanovenými v čl. 18 odst. 1 s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II (...)" .

3.1 Kdy má být u potravin uveden seznam složek

8. U obilovin obsahujících lepek, uvedených v příloze II: pokud jsou složky vyrobeny z obilovin obsahujících lepek, musí být uvedeny pod názvem s jasným uvedením konkrétního druhu obiloviny, tj. pšenice, žito, ječmen, oves.

Například: ječný sladový ocet, ovesné vločky.

9. Jestliže jsou použita označení "špalda", "khorasan" nebo "tvrdá", je nezbytné jasně uvést konkrétní typ obiloviny, tj. "pšenice". Označení "pšenice" může být doprovázeno označením "tvrdá", "špalda" nebo "khorasan", přičemž toto doplňkové označení je dobrovolné.

Například: pšenice nebo pšenice (tvrdá) nebo tvrdá pšenice,

pšenice nebo pšenice (špalda) nebo pšenice špalda.

10. Označení určitého druhu obiloviny může být doprovázeno označením "lepek", přičemž toto doplňkové označení je dobrovolné.

Například: pšeničná mouka (obsahuje lepek) nebo pšeničná mouka (lepek).

11. Pokud je lepek obsažen jako složka, musí být typ obiloviny, ze které lepek pochází, uveden.

Například: lepek (pšenice), pšeničný lepek nebo lepek (z pšenice)

dextrin (pšenice) nebo (pšeničný lepek); dextrin (obsahuje pšenici)

nebo (obsahuje pšeničný lepek).

12. Pokud produkt obsahující některou z obilovin uvedených v příloze II (např. oves) splňuje příslušné požadavky nařízení (EU) č. 828/2014 4 , může být u výrobku použito označení "bez lepku" nebo "velmi nízký obsah lepku". Obiloviny uvedené v příloze II však nadále musí být uváděny a zvýrazňovány v seznamu složek v souladu s články 9 a 21 nařízení.

13. U skořápkových plodů musí být v seznamu složek uveden konkrétní druh uvedený v bodě 8 přílohy II, tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie. Jestliže byly použity složky nebo pomocné látky pocházející z ořechů uvedených v příloze II, musí být složka uvedena s jasným označením konkrétního druhu ořechu.

Například: aromata (mandle).

14. Podle čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení:

"Aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle čl. 44 odst. 2, musí údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. c) splňovat tyto požadavky:

(...)

b) název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí."

15. Ustanovení čl. 21 odst. 1 písm. b) ponechává určitou volnost, pokud jde o způsoby provedení tohoto zvýraznění, například pomocí typu či stylu písma nebo barvy pozadí. Provozovatel potravinářského podniku si může v seznamu složek zvolit vhodný způsob odlišení příslušného alergenu od zbylých složek. Je však zapotřebí vyjasnit, jaké informace mají být zvýrazňovány.

16. Pokud je název složky tvořen několika jednotlivými slovy (např. "poudre de lait",

"latte in polvere"), postačuje zvýraznit pouze slovo, které označuje látku/produkt uvedené v příloze II. Pokud je názvem složky slovo složené, které se mimo jiné skládá z názvu alergenu (např. německé slovo "Milchpulver" pro "sušené mléko"), postačuje zvýraznit části názvu složky, které označují látku/produkt uvedené v příloze II.

17. Jestliže směsná složka obsahuje látky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost uvedené v příloze II, je tyto látky nutné v seznamu složek zvýraznit.

Například: u banánové náplně obsahující vaječné žloutky, jahody, cukr, vodu (...) je nutné zvýraznit slovo "vejce". U sendviče s majonézou z vajec je nutné zvýraznit přítomnost "vajec".

3.2 Není-li seznam složek uveden

18. Ustanovení čl. 21 odst. 1 druhého pododstavce stanoví, že:

"Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) slovo "obsahuje" a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II."

19. U potravin, u kterých není nutné uvádět seznam složek (např. víno), ale které jsou používány jako složka při

Nahrávám...
Nahrávám...