dnes je 15.7.2024

Input:

Potvrzení diagramu výrobního procesu za provozu

1.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6.4
Potvrzení diagramu výrobního procesu za provozu

Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.

Diagram výrobního procesu

Ověření diagramu výrobního procesu v místě výroby spočívá v porovnání dříve vytvořeného popisu s reálnou situací. Na ověření a doplnění diagramu se podílejí všichni členové týmu HACCP. Zvláště důležité je zachytit reálný stav včetně odchylek od standardního postupu. Pokud by se lišil diagram od běžně užívaného procesu, systém kritických bodů nemusí fungovat. Popis musí zachycovat stav procesu takový, jaký je. Při ověřování diagramu by měly být potvrzeny i délky prodlev (včetně extrémních hodnot), průběh teplot a další faktory, které ovlivňují zejména změny koncentrací jednotlivých skupin mikroflóry (včetně křížové kontaminace). Změny a doplňky se promítnou do diagramu.

Výtah relevantních požadavků normy IFS, verze 5:

Nahrávám...
Nahrávám...