dnes je 20.7.2024

Input:

Požadavky na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

13.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.3
Požadavky na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

redakce PotravinyInfo.cz

Dne 7. listopadu 2018 byla ve Sbírce zákonů ČR vydána vyhláška č. 253/2018 Sb. o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin. Následující text je výňatkem z materiálu z aplikace ODok.

Vyhláška byla vydána za účelem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES a jejích novel. Předpis neobsahuje žádné požadavky nad rámec transpozice této směrnice.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES již byla do českého právního řádu transponovány, a to do vyhlášky č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Tuto vyhlášku již nebylo možné novelizovat, protože příslušná gesce přešla pod Ministerstvo zemědělství a změnilo se také zákonné zmocnění. Proto se směrnice týkající se extrakčních rozpouštědel transponovala do vyhlášky č. 253/2018 Sb. a vyhláška č. 4/2008 Sb. byla zrušena.

Extrakční rozpouštědla jsou rozpouštědla používaná při extrakci během zpracování surovin, potravin nebo jejich složek, která jsou následně odstraněna, ale mohou vést k neúmyslné, avšak technicky nevyhnutelné přítomnosti reziduí nebo derivátů v potravině. Rozpouštědlem obecně se rozumí jakákoli látka pro rozpuštění potraviny nebo jejích složek, včetně všech kontaminujících látek přítomných v potravině.

Právní předpisy upravující extrakční rozpouštědla používaná v potravinách by měly zohledňovat především požadavky na lidské zdraví, ale také požadavky pro ochranu zdravotních, ekonomických a technických potřeb. Je nezbytné, aby byla technologická potřeba dobře vysvětlena, včetně důvodu stanovení maximální reziduální úrovně na určité úrovni. Rovněž musí být jasně prokázáno, že použití extrakčního rozpouštědla není nebezpečné.

Komentář k jednotlivým ustanovením vyhlášky:

§ 1 Předmět úpravy

Ustanovení § 1 odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...