Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Požadavky standardu BRC 7: 6. část - Řízení procesů

15.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.5.8 Požadavky standardu BRC 7: 6. část - Řízení procesů

Ing. Petra Šotolová

Níže uvedený text není úplným a přesným zněním standardu, slouží pouze k získání orientace v požadavcích tohoto standardu. U některých bodů je poskytnut obecně uznávaný výklad daného požadavku. Pro tento text byla použita oficiální verze standardu v českém jazyce, poskytovaná BRC agenturou. Některé výrazy se proto liší od dosud obecně používaných. Kurzívou jsou v textu vyznačeny pasáže, které vysvětlují, objasňují jednotlivé požadavky, ať už z hlediska překladu nebo výkladu daných pasáží.

6.1 Řízení operací (výrobních procesů)

Zásadní požadavek č. 10: Společnost funguje na základě dokumentovaných postupů a/nebo pracovních postupů, které zajišťují výrobu stále bezpečných a legálních výrobků s požadovanou kvalitou, v plné shodě s požadavky HACCP.

Společnost musí mít dokumentované jednotlivé klíčové výrobní postupy, jejich popis musí zahrnovat např. receptury (včetně výskytu alergenů), postupy míchání (rychlost, čas), postupy pro vaření (teplota, čas), teplotu a čas chlazení, pokyny pro označování produktů etiketami, označování číslem šarže a trvanlivostí atd.

Musí být zaveden odpovídající systém monitorování parametrů výrobních procesů, ty musejí být zaznamenávány a záznamy k dispozici během auditu.

Pokud je používáno řízení pomocí in-line monitorovacích zařízení, musí být k dispozici vhodný výstražný systém pro případ poruch a ten musí být pravidelně testován.

Pro případ selhání zařízení nebo při odchylkách v průběhu procesů je nutné zavést postupy pro znovunastolení bezpečného stavu.

6.2 Značení etiketami a balení

Musejí být zavedeny kontrolní mechanismy při označování potravin pro zajištění, že všechny produkty budou správně označeny etiketami a údaji o šarži a trvanlivosti.

Společnost musí stanovit takové postupy při balení, aby byly u linky k dispozici vždy jen správné obaly v odpovídajícím množství. Pokud je výrobek údajem o trvanlivosti a/nebo šarži anebo jinými informacemi označován mimo výrobní proces (např. s využitím meziskladování), musí být zajištěno, že je k dispozici správně potištěný materiál.

Vždy před začátkem výroby a při každém přerušení je nutné provést kontrolu výrobní linky, zda tam nezůstaly zbytky

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: