dnes je 22.7.2024

Input:

Požadavky standardu BRC 7: 6. část - Řízení procesů

15.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.5.8
Požadavky standardu BRC 7: 6. část - Řízení procesů

Ing. Petra Šotolová

Níže uvedený text není úplným a přesným zněním standardu, slouží pouze k získání orientace v požadavcích tohoto standardu. U některých bodů je poskytnut obecně uznávaný výklad daného požadavku. Pro tento text byla použita oficiální verze standardu v českém jazyce, poskytovaná BRC agenturou. Některé výrazy se proto liší od dosud obecně používaných. Kurzívou jsou v textu vyznačeny pasáže, které vysvětlují, objasňují jednotlivé požadavky, ať už z hlediska překladu nebo výkladu daných pasáží.

6.1 Řízení operací (výrobních procesů)

Zásadní požadavek č. 10: Společnost funguje na základě dokumentovaných postupů a/nebo pracovních postupů, které zajišťují výrobu stále bezpečných a legálních výrobků s požadovanou kvalitou, v plné shodě s požadavky HACCP.

Společnost musí mít dokumentované jednotlivé klíčové výrobní postupy, jejich popis musí zahrnovat např. receptury (včetně výskytu alergenů), postupy míchání (rychlost, čas), postupy pro vaření (teplota, čas), teplotu a čas chlazení, pokyny pro označování produktů etiketami, označování číslem šarže a trvanlivostí atd.

Musí být zaveden odpovídající systém monitorování parametrů výrobních procesů, ty musejí být zaznamenávány a záznamy k dispozici během auditu.

Pokud je používáno řízení pomocí in-line monitorovacích zařízení, musí být k dispozici vhodný výstražný systém pro případ poruch a ten musí být pravidelně testován.

Pro případ selhání zařízení nebo při odchylkách v průběhu procesů je nutné zavést postupy pro znovunastolení bezpečného stavu.

6.2 Značení etiketami a balení

Musejí být zavedeny kontrolní mechanismy při označování potravin pro zajištění, že všechny produkty budou správně označeny etiketami a údaji o šarži a trvanlivosti.

Společnost musí stanovit takové postupy při balení, aby byly u linky k dispozici vždy jen správné obaly v odpovídajícím množství. Pokud je výrobek údajem o trvanlivosti a/nebo šarži anebo jinými informacemi označován mimo výrobní proces (např. s využitím meziskladování), musí být zajištěno, že je k dispozici správně potištěný materiál.

Vždy před začátkem výroby a při každém přerušení je nutné provést kontrolu výrobní linky, zda tam

Nahrávám...
Nahrávám...