dnes je 18.5.2024

Input:

Požadavky standardu BRC 8: 9. část - Požadavky na obchodované výrobky

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3.9
Požadavky standardu BRC 8: 9. část - Požadavky na obchodované výrobky

Ing. Petra Šotolová

Pokud společnost nakupuje a prodává výrobky, které by za normálních okolností spadaly pod tento standard, jsou skladovány v prostorách společnosti, ale nejsou v jeho prostorách vyráběny, zpracovávány ani dále baleny, vztahují se na jejich řízení požadavky této kapitoly. Kromě požadavků této kapitoly musí být splněny i požadavky všech předchozích kapitol.

Jedná se o zcela novou kapitolu normy, která umožňuje vedení obchodovaných výrobků v rámci rozsahu certifikace (s odpovídajícím označením).

9.1 Schválení a monitorování výkonnosti výrobků / balíren obchodovaných potravinářských výrobků

Společnost musí mít zavedené postupy pro schválení posledního výrobce nebo balírny pro obchodované výrobky. Požadavky na proces prvního a dalšího schválení výrobců a dodavatelů obchodovaných výrobků, které vychází z posouzení rizik a zahrnují charakter výrobku a s tím souvisejících rizik pro daný produkt, požadavky zákazníka, legislativní požadavky v zemi prodeje, zdroj nebo zemi původu, možnost falšování nebo jiného podvodu, potenciální rizika v dodavatelském řetězci až do okamžiku převzetí zboží společností a identitu značky výrobků (např. zda se jedná o vlastní značku). Pro výrobce produktů musí postup schválení zahrnovat platnou certifikaci podle normy schválené v rámci GFSI (rozsah musí zahrnovat nakupované výrobky), nebo audity dodavatelů zahrnující bezpečnost produktu, sledovatelnost, přezkoumání systému HACCP a správné výrobní praxe. Audit musí být proveden kvalifikovaným auditorem a pokud byl proveden druhou nebo třetí stranou, musí být k dispozici kopie úplné zprávy. Pokud je na základě posouzení rizik stanoveno, že se jedná o dodavatele s nízkým rizikem, je možné pro první chválení využít dotazník, který zahrnuje výše uvedené body, a který je ověřen a přezkoumán způsobilou osobou společnosti. O schválení dodavatele musí být vedeny záznamy, vč. zpráv auditora.

Dále musí být zaveden postup průběžného hodnocení výrobců/ balíren, který využívá stanovená kritéria výkonnosti (např. stížnosti, výsledky testů výrobků, odmítnutí, zpětná vazba zákazníka). Pokud je schválení založené na dotaznících, je nezbytné je obnovovat min. jednou za tři roky a také musí dodavatelé informovat o veškerých významných změnách v mezidobí.

9.2 Specifikace

Pro obchodované výrobky musí být k dispozici specifikace, které musí zahrnovat veškeré informace klíčové pro doložení splnění požadavků zákazník

Nahrávám...
Nahrávám...