dnes je 20.7.2024

Input:

Přidávání jiných látek než vitaminů a minerálních látek do potravin

2.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.10
Přidávání jiných látek než vitaminů a minerálních látek do potravin

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 307/2012 ze dne 11. dubna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, bylo zveřejněno dne 12. 4. 2012 a vstoupilo v platnost 20. dnem po vyhlášení.

Je přímo závazné a použitelné v plném rozsahu ve všech zemích EU. V podstatě jde o stanovení prováděcích pravidel k čl. 8 nařízení č. 1925/2006/ES , o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Čl. 8 se přitom týká podmínek přidávání jiných látek než vitaminů a minerálních látek do potravin.

Realizace ustanovení tohoto článku, počínaje žádostí členského státu o řešení příslušné látky (jiné než vitamiínu či minerální látky) přidávané do potraviny a její zařazení do přílohy III nařízení č. 1925/2006/ES, musí splňovat určité podmínky a pravidla kontroly jejich plnění. Dosud však pravidla stanovena nebyla, což je hlavním důvodem přijetí tohoto nařízení.

Příloha III se přitom týká v části A látek, které jsou přímo zakázány přímo používat do potravin, v části B látek povolených do potravin, avšak za splnění stanovených podmínek, v části C látek možných negativně či podmíněně ovlivnit zdraví nebo riziko ohrožení zdraví člověka. V podstatě jde zejména o podmínky, že u příslušné látky, jejíž příjem překračuje běžné množství při vyvážené a pestré stravě, představuje pro spotřebitele možné nebezpečí, prokázané příslušnými vědeckými údaji. Jde též o látky, které představují možné riziko ohrožení zdraví z

Nahrávám...
Nahrávám...