dnes je 15.7.2024

Input:

Příklady označování: Čaj, káva, kávoviny

7.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.10
Příklady označování: Čaj, káva, kávoviny

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011 jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č.  330/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro čaj, kávu a kávoviny.

Čajem se rozumí výrobek rostlinného původu sloužící k přípravě nápoje určeného k přímé spotřebě nebo nápoj připravený z tohoto výrobku. Čaje se dělí na:

 1. čaj pravý – čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku ( Camellia sinennsis (Linaeus) O. Kunze ), popřípadě jejich kombinací;
 2. černý čaj – čaj pravý, ve kterém proběhla plná fermentace;
 3. polofermentovaný čaj (oolong) – čaj pravý, v němž proběhla částečná fermentace;
 4. zelený čaj – čaj pravý, ve kterém neproběhla fermentace;
 5. čajový extrakt – výrobek získaný vodní extrakcí čaje sloužící po rozpuštění ve vodě k přípravě nápoje;
 6. instantní čaj – instantní výrobek, obsahující čajový extrakt a jiné složky, určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě;
 7. ochucený čaj – směs čaje pravého s ochucujícími částmi rostlin, jejichž obsah nepřesahuje 50 % hmotnosti směsi;
 8. aromatizovaný čaj – čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci;
 9. ovoněný čaj – čaj, jenž absorboval požadované vůně a pachy;
 10. bylinný čaj – čaj z bylin nebo částí bylin nebo jejich směsí s pravým čajem nebo jejich směsí s ovocem, přičemž obsah bylin musí činit minimálně 50 % hmotnosti;
 11. ovocný čaj – čaj ze sušeného ovoce a částí sušených rostlin, kde je podíl sušeného ovoce vyšší než 50 % hmotnosti.

Rostliny a ovoce, které lze použít k výrobě bylinných a ovocných čajů a jejich množství, jsou uvedeny v příloze 2 vyhlášky č. 330/1997 Sb.

Při označování čaje se:

 1. čaj pravý označí názvem skupiny (černý, zelený, polofermentovaný);
 2. ochucený čaj, bylinný čaj a ovocný čaj označí názvem druhu;
 3. výrobky z čaje označí názvem skupiny (čajový extrakt, instantní čaj);
 4. u ovocných čajů, bylinných čajů a výrobků z čaje ovocného nebo bylinného uvede upozornění na obsah kofeinu, pokud jej obsahují,
 5. při použití třezalky, pohanky nebo římského kmínu uvede upozornění "u citlivých osob možnost fotosenzibilizace";
 6. u aromatizovaného čaje v blízkosti názvu uvede označení "aromatizovaný" a u ovoněného čaje označení "ovoněný".

Dobrovolně lze ještě uvádět označení čaje podle kvality používané v obchodní praxi (norma ISO 6078). Používá se zejména u celolistových černých čajů. Podle kvality se celolistové čaje historicky dělí na:

SFTG/S/FOP (Special Fine Tippy Golden/Silver/ Flowery Orange Pekoe) – takto označené čaje ukazují na velmi kvalitní a ceněné sorty obsahující velký podíl vrcholových tipsů (výhonků):

 • FTGFOP (Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe),

 • TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe),

 • GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe),

 • FOP (Flowery Orange Pekoe),

 • OP (Orange Pekoe) – standardní čaje dobré kvality, běžně vyráběné téměř ve všech zemích produkujících čaj;

 • PEK nebo P (Pekoe) – čaj z větších hrubších listů;

 • PS (Pekoe Souchong) – čaj z větších hrubších listů;

 • S (Souchong) – čaj z větších hrubších listů.

Obdobné dělení se používá i pro zlomkové čaje a čajovou drť. Při označování čajů se ještě používají i další zkratky:

 • FF – First Flush, první sklizeň;

 • SF – Second Flush, druhá sklizeň;

 • AF – Autumnal Flush, podzimní sklizeň;

 • DJ – označení pro čaje z Dárdžilingu;

 • SK – označení pro čaje ze Sikkimu;

 • Std. – čínský číselný kvalitativní standard;

 • Cl. – čaj z klonovaných keřů;

 • Ex. (Extra), I (Imperial) – označení nejvybranější kvality.

Kávou se nazývá prášek z plodů kávovníku ( Coffea robustaCoffea arabica ), který se získává mletím pražených semen kávovníku a používá se k přípravě nápoje určeného k přímé spotřebě nebo nápojů připravených z tohoto výrobku.

Podle vyhlášky č. 330/1997 Sb. se rozumí:

 1. zelenou kávou – sušená semena kávovníku rodu Coffea zbavená pergamenové slupky;
 2. praženou kávou – výrobek získaný pražením zelené kávy;
 3. praženou kávou bez kofeinu – výrobek získaný pražením zelené kávy, který obsahuje nejvýše 0,1 % kofeinu v sušině;
 4. kávovým extraktem, instantní kávou, rozpustnou kávou, rozpustným kávovým extraktem – výrobek v jakékoliv koncentraci, získaný pražením kávy a následnou extrakcí s použitím vody jako extrakčního prostředí a s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady, obsahující rozpustné a aromatické složky kávy, jež mohou obsahovat nerozpustné oleje pocházející z kávy, stopy jiných nerozpustných látek pocházejících z kávy nebo z vody, použité pro extrakci;
 5. kávovým extraktem sušeným – kávový extrakt ve formě prášku, granulí, vloček, kostek nebo v jiné formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 95 % hmotnosti a který nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy;
 6. kávovým extraktem ve formě pasty – kávový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 70 % a nejvýše 85 % hmotnosti a který nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy;
 7. kávovým extraktem ve formě tekuté – kávový extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 15 % a nejvýše 55 % hmotnosti a který může obsahovat přírodní sladidla v množství nepřekračujícím 12 % hmotnosti;
 8. kávovým extraktem bez kofeinu – výrobek, jenž obsahuje nejvýše 0,3 % kofeinu v sušině;
 9. příměsí pražené kávy zrnkové – kávová zrna přepražená, černá nebo světlá, která se po rozlomení vyznačují jinou vůní než kávovou.

Pražená káva a kávový extrakt nesmějí obsahovat jakýkoliv přídavek kávoviny.

Kromě požadavků nařízení (EU) č. 1169/2011 se při označování kávy ještě uvádí:

 1. název druhu a podskupiny (káva pražená zrnková mletá, káva instantní, káva rozpustná, kávový extrakt ve formě sušené, pastovité nebo kapalné); u kávového extraktu sušeného se název podskupiny neuvádí;
 2. u kávového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz "s . . .", "konzervovaný . . .", "s přídavkem . . .", nebo "pražený s . . ." obsahující název použité skupiny přírodního sladidla; tento výraz se uvede u názvu výrobku "kávový extrakt ve formě tekuté" nebo "kávový extrakt tekutý";
 3. "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru", byl-li cukr přidán po pražení;
 4. "aromatizováno" v případě, že káva byla aromatizována;
 5. u kávového extraktu ve formě pasty a kávového extraktu ve formě tekuté minimální obsah sušiny na bázi kávy, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku;
 6. kávový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi kávy činí více než 25 % hmotnosti, lze v označení názvu doplnit výrazem "koncentrovaný";
 7. u názvu druhu a podskupiny výrobku výraz "bez kofeinu", pokud obsah kofeinu v sušině výrobků na bázi kávy nepřesáhne 0,3 % u kávového extraktu a 0,1 % u pražené kávy.

Dobrovolně lze uvádět i botanický druh a jeho zastoupení (arabika, robusta) a zemi původu kávy.

Kávoviny jsou výrobky získané pražením různých částí rostlin bohatých na sacharidy, které neobsahují kofein. Mezi kávoviny se řadí:

 1. pražená čekanka (cikorková kávovina) – výrobek získaný z kořenů čekanky obecné ( Cichorium intybus L .), které nebyly použity ve formě "witloof" (salátové čekanky), dostatečně čistý, suchý, pražený s přídavkem nebo bez přídavku malých množství potravinářských olejů nebo tuků, přírodních sladidel a melasy; může obsahovat stopy nerozpustných látek, které nepocházejí z cikorky;
 2. obilná kávovina – výrobek vyrobený z praženého ječmene, žita, nebo pšenice;
 3. sladová kávovina – výrobek vyrobený ze sladovaného a praženého ječmene, žita, nebo pšenice;
 4. fíková
Nahrávám...
Nahrávám...