dnes je 21.6.2024

Input:

Příklady označování: Čerstvé ovoce a zelenina

13.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.22
Příklady označování: Čerstvé ovoce a zelenina

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č. 1169/2011 nejsou stanoveny v národní legislativě, nýbrž v nařízení (EU) 1308/2013 a v nařízení (EU) č. 543/2011. Ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány, jsou uvedeny pouze definice čerstvého ovoce a zeleniny.

Odvětví ovoce a zeleniny se podle nařízení (EU) 1308/2013 vztahuje na následující produkty:

 • rajčata, čerstvá nebo chlazená;

 • cibuli, šalotku, česnek, pór a jinou cibulovou zeleninu, čerstvou nebo chlazenou;

 • zelí, květák, kapustu kadeřavou, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené;

 • hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanku (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené;

 • mrkev, vodnici, tuřín, řepu salátovou, kozí bradu, celer bulvový, ředkvičku a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené;

 • okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené;

 • luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené;

 • ostatní zeleninu, čerstvou nebo chlazenou;

 • ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané, s výjimkou arekových (betelových) ořechů a kola ořechů podpoložky;

 • banány čerstvé;

 • fíky, čerstvé;

 • ananas;

 • avokáda;

 • kvajávy, manga a mangostany;

 • citrusové plody, čerstvé nebo sušené;

 • stolní vinné hrozny, čerstvé;

 • melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé;

 • jablka, hrušky a kdoule, čerstvé;

 • meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé;

 • ostatní ovoce, čerstvé;

 • šafrán;

 • tymián, čerstvý nebo chlazený;

 • bazalku, meduňku, mátu, dobromysl obecnou (oregano), rozmarýn, šalvěj, čerstvé nebo chlazené;

 • svatojánský chléb (rohovník).

Nařízení (EU) č. 543/2011 stanovuje obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu. Zvláštní obchodní normy jsou stanoveny pro tyto produkty:

a) jablka;

b) citrusové plody;

c) kiwi;

d) salát, endivii kadeřavou letní a endivii zimní;

e) broskve a nektarinky;

f) hrušky;

g) jahody;

h) papriku zeleninovou;

i) stolní hrozny révy vinné;

j) rajčata.

Ovoce a zelenina, na které se nevztahuje zvláštní obchodní norma, musejí splňovat všeobecnou obchodní normu. Dodržení obchodních norem se nevyžaduje u produktů určených ke zpracování nebo ke krmení zvířat, u produktů postoupených producentem v jeho podniku nebo na trhu spotřebiteli pro jeho osobní spotřebu, u produktů, které byly okrájeny či nařezány a jsou tak vhodné k přímému požití či použití v kuchyni, a u jedlých klíčků.

Všeobecná obchodní norma stanovuje minimální požadavky na jakost, minimální požadavky na zralost, přípustné odchylky a požadavky na označování země původu produktu. U produktů pocházejících z členského státu se původ uvede v jazyce země původu. U ostatních produktů se původ uvede v jazyce, který je spotřebitelům v zemi určení srozumitelný.

Zvláštní obchodní normy stanovují definice produktů, požadavky na jakost, požadavky na zralost, požadavky na zařazení do tříd jakosti, ustanovení o velikosti, přípustné odchylky jakosti a velikosti, ustanovení o obchodní úpravě (včetně balení) a ustanovení o označování.

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musejí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

Identifikace Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele (nebo identifikační symbol). V případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení "Baleno pro:".

Druh produktu – Název odrůdy (u směsí názvy všech odrůd).

Původ

Nahrávám...
Nahrávám...