Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady označování: Cukrářské výrobky a těsta

3.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.18
Příklady označování: Cukrářské výrobky a těsta

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Komodita cukrářských výrobků je velmi rozsáhlá, různorodá a rozmanitá. Vyhláška uvádí pouze obecné základní definice, hodně zůstává na výrobci, zejména tvorba názvů výrobků. Názvy mohou být buď vžité, u kterých je předpoklad, že spotřebitel takový výrobek zná a ví, čím se vyznačuje (např. větrník), nebo musí být z názvu zřejmé, co je významnou charakteristikou výrobku (např. jahodový košíček).

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) cukrářskými výrobky výrobky, jejichž základem jsou pekařské výrobky, které jsou dohotoveny pomocí náplní, polev, ozdob a kusového ovoce, nebo též výrobky, jejichž základem je pevná hmota vytvořená pomocí želírovacích látek bez pečení a dohotovená zejména pomocí náplní, polev nebo kusového ovoce;

b) těstem tepelně neopracované polotovary k výrobě pekařských výrobků;

c) náplní polotovar používaný k plnění nebo zdobení cukrářských výrobků;

d) lehkým tukovým nebo máslovým krémem náplň vzniklá vyšleháním základního krému s čerstvým máslem nebo s jiným tukem, přičemž obsah tuku nebo čerstvého másla činí nejméně 30 % v sušině náplně;

e) tukovým nebo máslovým krémem ochucená náplň obsahující tuk nebo čerstvé máslo a cukr, přičemž obsah tuku nebo čerstvého másla činí nejméně 45 % v sušině náplně;

f) šlehačkovou náplní vyšlehaná smetana ke šlehání ochucená cukrem nebo jinými ochucovadly, popřípadě vmíchaná do hmot na bázi hydrokoloidů, které tvoří nejvýše jednu třetinu hmotnosti šlehačkové náplně;

g) bílkovým krémem náplň vzniklá vyšleháním čerstvých, tekutých pasterovaných nebo sušených pasterovaných bílků s cukrem svařeným s vodou;

h) ostatním krémem náplň s obsahem tuku méně než 30 % v  sušině náplně;

i) těstem lineckým těsto s vysokým obsahem tuku;

j) těstem listovým těsto s vysokým obsahem tuku připravené bez použití kypřicích prostředků, tvořené jednotlivými vrstvami vodového těsta a tuku, které po tepelné úpravě vykazuje charakteristické listování;

k) těstem kynutým listovým nebo též plundrovým těsto s vysokým obsahem tuku připravené s použitím kypřicích prostředků, tvořené jednotlivými vrstvami kynutého těsta a tuku, které po tepelné úpravě vykazuje charakteristické listování.

Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze vyhlášky č. 11 a používá se při tvorbě názvu a charakterizaci výrobku.

Kromě obecných požadavků uvedených v nařízení (EU) č. 1169/2011 a v zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, stanoví vyhláška tyto další požadavky na označování:

a) cukrářské výrobky se označují datem použitelnosti;

b) plněné cukrářské výrobky se označí názvem druhu a skupiny;

c) náplň lze označit názvem:

1. kakaová, obsahuje-li nejméně 2,5 hmotnostních procent kakaa;

2. čokoládová, obsahuje-li nejméně 5,0 hmotnostních procent čokolády;

3. suchých skořápkových plodů, obsahuje-li nejméně 25 g jader těchto suchých skořápkových plodů v 1 kg krému nebo cukrářské hmoty;

d) pokud jsou náplně ochuceny pouze látkou určenou k aromatizaci, označují se „s příchutí”;

e) náplň označená jako máslová musí obsahovat v receptuře výhradně máslo;

f) u cukrářských výrobků obsahujících alkohol se přítomnost alkoholu označí;

g) těsta ostatní lze označit přívlastkem vyjadřujícím recepturní či technologické zpracování, např. kynuté listové, tažené, třené, křehké tukové, jádrové, slané a sýrové;

h) u nebaleného cukrářského výrobku, který byl v hotovém stavu zmrazen a spotřebiteli je nabízen k prodeji v rozmrazeném stavu, se tam, kde je výrobek přímo nabízen k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu výrobku údaj „rozmrazeno”.

Cukrářské výrobky se většinou prodávají jako nebalené. Podle zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. musí být v těsné blízkosti výrobku uveden výrobce, název výrobku, čisté množství a případné nepříznivé účinky (např. že obsahuje sladidla). V blízkosti místa prodeje musejí být uvedeny alergeny, datum spotřeby a podmínky skladování.

Cukrářské výrobky se uvádějí do oběhu při teplotách do 8 °C. Cukrářské výrobky balené, které jsou v důsledku použití surovin trvanlivějšího charakteru nebo technologické úpravy vedoucí k prodloužení trvanlivosti mikrobiologicky a fyzikálně-chemicky stabilní při teplotách nad 8 °C, se uvádějí do oběhu při teplotách deklarovaných výrobcem. Těsta se uvádějí do oběhu při teplotách do 10 °C.

Vzor etikety 1

Název výrobku: Linecké těsto

Těsto připravené na domácí výrobu pečiva.

Složení: mouka pšeničná, tuk rostlinný částečně ztužený (palmový, řepkový, slunečnicový v různém poměru),

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: