dnes je 18.7.2024

Input:

Příklady označování: Koření, jedlá sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčice

4.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.11
Příklady označování: Koření, jedlá sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčice

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komodity

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011 jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č.  398/2016 Sb. , o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici, kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b) a g) zákona č. 110/1997 Sb. Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie způsob označování:

  • koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny;

  • druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny a pro jednotlivé druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice;

  • požadavky na jakost, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení.

Tato vyhláška zahrnuje rozsáhlý soubor komodit, které se od sebe liší jak složením, tak způsobem použití, což má vliv i na způsob označování.

Podle této vyhlášky se rozumí:

a) kořením části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy, plody, semena nebo jejich části, uvedené v příloze č. 1, v nezbytné míře technologicky zpracované a užívané k ovlivňování chutě a vůně potravin;

b) směsí koření směs jednotlivých koření uvedených pod písmenem a);

c) kořenícím přípravkem směs jednotlivých koření uvedených pod písmenem a), zeleniny, soli nebo hub, případně dalších složek;

d) vlastními organickými příměsmi příměsi pocházející z vlastní rostliny koření, zejména zlomky stonků, lodyh, větviček, bobulí, plodů, listů a plody prázdné;

e) cizími organickými příměsmi části rostlin, plody a semena pocházející z jiné rostliny;

f) anorganickými příměsmi příměsi jiného než rostlinného původu, zejména hrudky hlíny, kaménky nebo písek;

g) jedlou solí krystalický produkt obsahující nejméně 97 % chloridu sodného v sušině, obsahující případně obohacující látky (jód, fluor);

h) jedlou solí s jódem směs chloridu sodného s jodičnanem draselným nebo jodidem draselným;

i) jedlou solí s jódem a fluorem směs chloridu sodného s jódem podle písmene h) a fluoridu sodného nebo fluoridu draselného;

j) jedlou kamennou solí jedlá sůl získaná dobýváním z podzemních přírodních ložisek s malým podílem anorganických solí, které se s ní vyskytují přirozeně v ložisku soli, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek;

k) jedlou mořskou solí jedlá sůl získaná odpařováním mořské vody s podílem stopových prvků a sloučenin, které se s ní vyskytují přirozeně v přírodě, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek;

l) jedlou vakuovou solí jedlá sůl získaná vakuovým odpařováním nasyceného roztoku jedlé soli (solanky) z přírodních ložisek s malým podílem anorganických solí, které se přirozeně vyskytují v ložisku soli, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek;

m) dehydratovaným výrobkem potravina vzniklá smísením složek se sníženým obsahem vlhkosti, pastovité nebo sypké konzistence, která se před konzumací obnoví zejména tekutinou;

n) ochucovadlem výrobek určený k dochucení nebo zvýraznění chuti, zejména směs hydrolyzátů bílkovin nebo směs výtažků z koření a dalších extraktů nebo past a látek zvýrazňujících chuť, určený k dochucení nebo zvýraznění chuti;

o) studenou omáčkou nebo dresinkem tekutý nebo emulzní výrobek používaný jako chuťová příloha k pokrmům a salátům, vyrobený zejména z jedlých olejů, zeleniny, ovoce, koření a mléčných výrobků;

p) hořčicí potravina vyrobená z mletých semen hořčice, kvasného octa, jedlé soli, koření a cukru;

q) hořčicí plnotučnou hořčice vyrobená z mletých semen žlutých druhů hořčice bílé;

r) hořčicí kremžskou hořčice z mletých semen žlutých druhů hořčic s přídavkem drcených semen hořčice černé;

s) hořčicí speciální hořčice podle písmene p) upravená přidáním zejména zeleniny nebo ovoce nebo v chuťových vlastnostech speciálně typově upravená (hořčice francouzské, anglické nebo jiné).

Koření

Členění koření na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Při označování se uvádí název koření podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2016 Sb. Složení se u koření neuvádí, pokud se jedná o jednosložkové koření, kde je složení zřejmé z názvu. Pokud je koření součástí potraviny, pak směsi koření nebo bylin, ve kterých hmotnostní podíl žádného z nich výrazně nepřevládá, smějí být uvedeny v různém pořadí, pokud je spolu se seznamem složek uveden např. výraz "v různém poměru". Pokud koření tvoří méně než 2 % konečného výrobku, může být uvedeno v různém pořadí za ostatními složkami pod společným názvem "koření" nebo "směs koření" bez bližší specifikace (specifického názvu). U koření se neuvádějí výživové hodnoty.

Průměrným množstvím koření je hmotnost koření bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2016 Sb. Kusové koření (např. badyán, vanilkové lusky, skořicové svitky) balené do průsvitných obalů se může označit pouze počtem kusů. Kvalitu koření ovlivňují podmínky skladování, proto by se měl uvádět doporučený způsob skladování.

Sůl

Členění jedlé soli na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 5 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Jedlá sůl se označuje údajem o způsobu získání (kamenná, vakuová, mořská). Jedlá sůl obohacená se dále označuje názvem podskupiny (jedlá sůl s jodem, jedlá sůl s jodem a fluorem, jedlá sůl s jodem obohacená) a údajem o formě látky, kterou je jedlá sůl obohacena (jod, fluor). U jedlé soli s jodem a fluorem se musí uvést upozornění, že ji lze konzumovat nejvýše 4 g denně a nelze ji užívat současně s fluoridovými tabletami. U soli se neuvádějí výživové hodnoty s výjimkou obsahu soli a nemusí se uvádět datum minimální trvanlivosti. U soli obohacené se uvádí obsah potravních doplňků a datum minimální trvanlivosti.

Dehydratované výrobky

Členění dehydratovaných výrobků na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 7 k vyhlášce č. 398/2016 Sb. Dehydratované výrobky se označují názvem skupiny, u polévek, omáček a bujónů se doplní názvem druhu a návodem k přípravě. Dehydratované výrobky obsahují nejvýše 15 % vody.

Pokud je tento výrobek součástí jiné potraviny, může být uveden v seznamu v pořadí podle hmotnosti stanovené před koncentrací nebo sušením. Pokud je dehydratovaný výrobek součástí koncentrovaných nebo sušených potravin, které mají být rekonstituovány přidáním vody, mohou být složky těchto potravin uvedeny v pořadí podle jejich poměru v rekonstituovaném výrobku, pokud je spolu se seznamem složek uveden např. výraz "složky rekonstituovaného výrobku" nebo "složky hotového výrobku". U výživových hodnot je třeba uvést, zda se vztahují k výrobku v dehydratovaném nebo rekonstituovaném stavu.

Dehydratované výrobky se skladují v suchých, chladných a větratelných místnostech na podlážkách, nejméně 5 cm nad zemí a od stěn. Dehydratované výrobky se skladují odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.

Studené omáčky a dresinky

Členění studených omáček a dresinků na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 7 k vyhlášce č. 398/2016 Sb. Studené omáčky nebo dresinky jsou tekuté nebo emulzní výrobky používané jako chuťová příloha k pokrmům a salátům, vyrobené zejména z jedlých olejů, zahušťovadel, stabilizátorů, emulgátorů, zeleniny, ovoce, koření a mléčných výrobků mající pH nejvýše 4,5. Studené omáčky a dresinky mají mít vzhled, barvu, konzistenci, chuť a vůni po použitých surovinách charakteristických pro název výrobku označený na obalu.

U studené omáčky a dresinku se na obalu označí název druhu a skupiny, u emulgovaných údaj "emulgováno s obsahem tuku v %". Dále se uvádějí i podmínky skladování, jež stanoví výrobce.

Hořčice

Hořčice je potravina vyrobená z mletých semen hořčice, kvasného octa, jedlé soli, koření, cukru, která je případně uměle přibarvena nebo chemicky konzervovaná. Rozlišují se 3 tržní druhy – hořčice plnotučná (hořčice vyrobená z mletých semen hořčice bílé), hořčice kremžská (vyrobená z mletých semen hořčice bílé s přídavkem drcených semen hořčice černé nebo hnědé), hořčice speciální (hořčice upravená přidáním zejména zeleniny nebo ovoce nebo hořčice v chuťových vlastnostech speciálně typově upravené, např. hořčice francouzské, anglické nebo jiné). Členění hořčice na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 10 k vyhlášce č. 398/2016 Sb.

Hořčice se označují druhem a skupinou (plnotučná, kremžská, speciální) nebo druhem, skupinou a podskupinou, hořčice speciální podle typu nebo podle přidané ochucující složky. Dále se uvádějí podmínky skladování

Nahrávám...
Nahrávám...