Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady označování: Mlýnské obilné výrobky a rýže

29.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.15
Příklady označování: Mlýnské obilné výrobky a rýže

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Podle této vyhlášky se rozumí:

a) mlýnskými obilnými výrobky získané zpracováním jednoho nebo více botanických druhů obilovin, pohanky nebo rýže vícestupňovým mlýnským postupem,

b) moukou mlýnský obilný výrobek získaný mletím obilných zrn, pohanky a rýže a tříděný podle velikosti částic, obsahu minerálních látek a druhu použitých obilných zrn, pohanky a rýže,

c) krupicí mlýnský obilný výrobek získaný v první fázi mletí obilných zrn v podobě hrubších částic zbavených slupky,

d) vločkami výrobky z vyčištěného a oloupaného obilného zrna nebo bezpluchého nebo zbaveného pluch, získané jeho mačkáním nebo příčným řezáním,

e) trhankou výrobek z vyčištěného obilného zrna, získaný šetrným drcením,

f) kroupami výrobky z vyčištěného obilného zrna, převážně z ječmene, zbaveného obalových vrstev broušením,

g) lámankou zlomkové drobné netříděné obilné a pohankové kroupy,

h) jáhlami vyčištěná zrna prosa upravená loupáním a leštěním,

i) klíčky částice nebo šupinky nasládlé chuti získané při mlýnském zpracování obilného zrna,

j) obilovinami pro přímou spotřebu vyčištěná, popřípadě dále jinak upravená obilná zrna, zejména pšenice, žita, ječmene nebo ovsa,

k) směsmi z obilovin výrobky, jejichž převážný podíl tvoří mlýnské obilné výrobky, k nimž jsou přidány další složky, určené pro přímou spotřebu nebo ke spotřebě po tepelné úpravě,

l) instantními mlýnskými obilnými výrobky získané tepelnou úpravou,

m) rýží zrna získaná z kulturní rostliny rýže seté (Oryza sativa L.) a jejích odrůd,

n) rýží neloupanou neloupané obilky rýže s celistvou vrchní slupkou,

o) rýží pololoupanou (natural) zrna rýže zbavená vrchní slupky (pluchy),

p) rýží loupanou zrna rýže zbavená všech částí oplodí a osemení a částečně i klíčků,

r) rýží dlouhozrnnou rýže, jejíž zrno je průměrně 6 mm dlouhé a poměr jeho délky a šířky je zpravidla více než 3,

s) rýží střednězrnnou rýže, jejíž průměrná délka zrna je mezi 5,2 mm a 6,0 mm a poměr délky a šířky zrna je zpravidla nižší než 3,

t) rýží kulatozrnnou rýže, jejíž průměrná délka zrna je menší než 5,2 mm a poměr délky a šířky zrna méně než 2,

u) müsli směs mlýnských obilných výrobků, upravených vločkováním, extrudováním nebo jinou vhodnou technologií, k nimž jsou přidány další složky, zejména jádra suchých plodů, sušené nebo jinak zpracované ovoce a látky upravující chuť, vůni nebo konzistenci.

Při označování se mlýnské obilné výrobky označují názvem skupiny nebo podskupiny (příloha č. 1 vyhlášky). U mlýnských obilných výrobků se označí botanický rod obiloviny, ze které je výrobek vyroben. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, patří mezi alergeny a při označování se musí zvýraznit. Musí se vždy uvést konkrétní obilovina, nikoliv lepek. Na přítomnost lepku lze upozornit nad rámec obecných požadavků na označování alergenů podle

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: