dnes je 20.7.2024

Input:

Příklady označování: Mlýnské obilné výrobky a rýže

21.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.15
Příklady označování: Mlýnské obilné výrobky a rýže

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č. 1169/2011 na označování jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Podle této vyhlášky se rozumí:

a) mlýnskými obilnými výrobky výrobky získané zpracováním jednoho nebo více botanických druhů obilovin, pohanky nebo jiných pseudoobilovin nebo rýže vícestupňovým mlýnským postupem; mlýnskými obilnými výrobky nejsou škrob a vitální lepek

b) moukou mlýnský obilný výrobek získaný mletím obilných zrn, pseudoobilovin nebo rýže a tříděný podle velikosti částic, obsahu minerálních látek a druhu použitých obilných zrn, pseudoobilovin nebo rýže,

c) krupicí mlýnský obilný výrobek získaný v první fázi mletí obilných zrn nebo pseudoobilovin v podobě hrubších částic zbavených slupky,

d) vločkami výrobky z vyčištěného a oloupaného obilného zrna nebo zrna bezpluchého nebo zbaveného pluch, získané jeho mačkáním nebo příčným řezáním,

e) müsli směs mlýnských obilných výrobků, upravených vločkováním, extrudováním nebo jinou vhodnou technologií, k nimž jsou přidány další složky, zejména jádra skořápkových plodů, sušené nebo jinak zpracované ovoce a látky upravující chuť, vůni nebo konzistenci,

f) otrubami obalové vrstvy zrna obilovin získané při mletí zrna,

g) pseudoobilovinami rostliny jiných čeledí než lipnicovité s podobným způsobem zpracování a využití jako u obilovin,

h) trhankou výrobek z vyčištěného obilného zrna, získaný šetrným drcením,

i) kroupami výrobky z vyčištěného obilného zrna, převážně z ječmene, zbaveného obalových vrstev broušením,

j) lámankou zlomkové drobné netříděné obilné a pohankové kroupy,

k) perličkami velmi drobné obilné kroupy,

l) jáhlami vyčištěná zrna prosa upravená loupáním a leštěním,

m) klíčky částice nebo šupinky nasládlé chuti získané při mlýnském zpracování obilného zrna,

n) obilovinami pro přímou spotřebu vyčištěná, popřípadě dále jinak upravená obilná zrna (zejména pšenice, žita, ječmene nebo ovsa),

o) směsmi z obilovin výrobky určené pro přímou spotřebu nebo ke spotřebě po tepelné úpravě, jejichž převážný podíl tvoří mlýnské obilné výrobky, ke kterým jsou přidány další složky,

p) rýží zrna získaná z kulturní rostliny rýže seté (Oryza sativa L.) a jejích odrůd,

q) rýží neloupanou neloupané obilky rýže s celistvou vrchní slupkou,

r) rýží pololoupanou nebo rýží natural zrna rýže zbavená vrchní slupky (pluchy),

s) rýží loupanou zrna rýže zbavená všech částí oplodí a osemení a částečně i klíčků,

t) rýží dlouhozrnnou rýže, jejíž zrno je delší než 6 mm,

u) rýží střednězrnnou rýže, jejíž průměrná délka zrna je mezi 5,2 mm a 6,0 mm a poměr délky a šířky zrna je nižší než 3,

v) rýží kulatozrnnou rýže, jejíž průměrná délka zrna je menší než 5,2 mm a poměr délky a šířky zrna méně než 2,

w) celozrnnou moukou mlýnský obilný výrobek získaný drcením celého zrna obilovin nebo pseudoobilovin nebo rozemíláním jeho jednotlivých složek a obsahující všechny složky zrna, tedy endosperm, otruby a klíček, ve stejném poměru jako má původní zrno,

x) grahamovou moukou mouka pšeničná celozrnná nebo mouka pšeničná získaná mletím zrna pšenice zbaveného klíčku, avšak obsahující ostatní složky zrna ve stejném poměru jako má původní zrno zbavené klíčku.

Při označování se mlýnské obilné výrobky označují názvem skupiny nebo podskupiny (podle přílohy č. 1 vyhlášky). U mlýnských obilných výrobků se označí botanický rod obiloviny nebo pseudoobiloviny, ze které je výrobek vyroben. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a

Nahrávám...
Nahrávám...