dnes je 18.5.2024

Input:

Příklady označování: Těstoviny

15.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.16
Příklady označování: Těstoviny

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Podle této vyhlášky se rozumí:

a) těstovinami výrobky vyrobené tvarováním nekynutého a chemicky nekypřeného těsta připraveného z mlýnských obilných výrobků nebo jiných surovin rostlinného původu, popřípadě s přídavkem dalších složek;

b) těstovinami sušenými těstoviny, které jsou po vytvarování usušeny na obsah vlhkosti nejvýše 13 hmotnostních procent;

c) těstovinami nesušenými těstoviny, které z mikrobiologického hlediska snadno

podléhají zkáze a jsou po vytvarování mírně osušeny na celkový obsah vlhkosti nejméně 20 hmotnostních procent;

d) těstovinami čerstvými těstoviny, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají zkáze a jsou po vytvarování mírně osušeny na celkový obsah vlhkosti nejméně 24 hmotnostních procent a jejichž datum použitelnosti je nejvýše 14 dní od data výroby;

e) vaječnými těstovinami těstoviny, k jejichž výrobě se kromě mlýnských obilných výrobků použijí vejce anebo vaječné výrobky;

f) těstovinami bezvaječnými těstoviny vyrobené bez přídavku vajec;

g) těstovinami semolinovými těstoviny vyrobené pouze z krupice (semoliny) z pšenice Triticum durum, bez přídavku vajec a vaječných výrobků;

h) těstovinami semolinovými vaječnými těstoviny vyrobené pouze ze semoliny, kterou se rozumí krupice z pšenice Triticum durum, s přídavkem vajec nebo vaječných výrobků,

i) těstovinami celozrnnými těstoviny vyrobené z celozrnné mouky z jednoho nebo více druhů obilovin, pohanky nebo rýže;

j) těstovinami plněnými těstoviny s náplní;

i) těstovinami instantními těstoviny vyrobené speciálním technologickým postupem, které se pro konzumaci připravují rehydratací ve vodě nebo jiné tekutině.

Při označování se těstoviny označují názvem skupiny nebo podskupiny (příloha č. 5 vyhlášky). Kromě povinných údajů uvedených v nařízení (EU) č. 1169/2011, v zákoně o potravinách a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u těstovin ještě uvede:

a) u nesušených těstovin údaj o tom, že se jedná o těstoviny nesušené, a označí se dobou použitelnosti;

b) u těstovin balených vakuově nebo v inertní atmosféře údaj o době, do níž je nutno spotřebovat potravinu po otevření tohoto obalu;

c) u plněných těstovin označení náplně.

Jelikož se těstoviny vyrábějí z obilovin, musejí se obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy, které patří mezi látky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, při označování zvýraznit. Musí se vždy uvést konkrétní obilovina, nikoliv lepek. Na přítomnost lepku lze upozornit nad rámec obecných požadavků na označování látek vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost podle nařízení (EU) č. 1169/2011.

Sušené těstoviny musejí být uloženy odděleně od látek aromatických v prostorách s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Čerstvé a nesušené těstoviny musejí být skladovány a uváděny na trh při teplotě nejvýše 8 °C, těstoviny balené vakuově nebo v inertní atmosféře musejí být skladovány při teplotě nejvýše 10 °C (pokud výrobce nestanoví jiné podmínky uchovávání). Údaje o skladování musejí být uvedeny na obalu. Těstoviny se nesmějí balit do barevného průhledného ani průsvitného obalu, pod nímž je zkreslena vizuálně barva nezabaleného výrobku.

Dále se u těstovin

Nahrávám...
Nahrávám...