Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady označování: Tuky a oleje

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.21
Příklady označování: Tuky a oleje

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č. 1169/2011 jsou stanoveny ve vyhlášce č. 397/2016 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy, jedlé tuky a oleje, a v nařízení (EU) č. 1308/2013.

Podle vyhlášky č. 397/2016 Sb. a nařízení (EU) č. 1308/2013 se rozumí:

a) jedlým tukem a olejem směs triacylglycerolů, které se v závislosti na poměrném zastoupení mastných kyselin v triacylglycerolu vyskytují za normálních podmínek v tekutém nebo tuhém stavu;

b) rostlinným tukem a olejem jedlý tuk a olej získaný ze semen, plodů nebo jader plodů olejnatých rostlin; Označení „rostlinný” lze použít spolu s obchodním názvem u výrobků, které byly vyrobeny výhradně z rostlinných olejů a tuků, s přípustnou odchylkou nejvýše 2 % hmotnostních pro obsah živočišných tuků z celkového obsahu tuku.

c) živočišným tukem a olejem jedlý tuk a olej získaný z poživatelných tukových tkání živočichů;

d) ztuženým tukem jedlý tuk, který byl získán ztužováním rostlinných a živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí;

e) přeesterifikovaným tukem jedlý tuk, který byl získán přeesterifikací rostlinných nebo živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí, včetně ztužených tuků;

f) pokrmovým tukem jedlý tuk, který prošel procesem ztužování nebo přeesterifikace nebo kombinací těchto procesů, nebo směsi ztužených tuků a jedlých tuků a olejů, nebo směsi jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků;

g) roztíratelným tukem jedlý tuk, nebo směs ztužených nebo přeesterifikovaných tuků, nebo kombinací těchto procesů s obsahem mléčného tuku nejvýše 3 % z celkového obsahu tuku. Dělí se na:

- margarín – výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %

- třičtvrtětučný margarín – výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 60 %, avšak nejvýše 62 %

- polotučný margarín – výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 39 %, avšak nejvýše 41 %

- roztíratelný tuk X % – výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s tímto obsahem tuku:

 • méně než 39 %,

 • více než 41 %, avšak méně než 60 %,

 • více než 62 %, avšak méně než 80 %.

h) směsným roztíratelným tukem jedlý tuk s obsahem mléčného tuku mezi 10 % a 80 % z celkového obsahu tuku. Dělí se na:

- směsné tuky – výrobky získané ze směsi rostlinných nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %

- třičtvrtětučné směsné tuky – výrobky získané ze směsi rostlinných nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 60 %, avšak nejvýše 62 %

- polotučné směsné tuky – výrobky získané ze směsi rostlinných nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 39 %, avšak nejvýše 41 %

- roztíratelné směsné tuky X % – výrobky získané ze směsi rostlinných nebo živočišných tuků s tímto obsahem tuku:

 • méně než 39 %,

 • více než 41 %, avšak méně než 60 %,

 • více než 62 %, avšak méně než 80 %.

Pro výrobky s obsahem tuku nejvýše 62 % se může také použít označení „se sníženým obsahem tuku” nebo „light”. Výrazy „třičtvrtětučný” nebo „polotučný” je rovněž možné nahradit výrazy „se sníženým obsahem tuku” a „light”. Pro polotučné margaríny je možné používat obchodní názvy „minarine” nebo „halvarine”.

i) tekutým emulgovaným tukem jedlý tuk nebo směs ztužených nebo přeesterifikovaných tuků nebo směs ztužených a přeesterifikovaných tuků s jedlými oleji a tuky ve formě emulze vody a tuku s obsahem 10 % až 90 % hmotnostních tuku, který je při teplotě 20 °C tekutý;

j) koncentrovaným tukem tuk, jehož celkový obsah tuku je vyšší než 90 % hmotnostních a nižší než 99,5 % hmotnostních;

k) olejem lisovaným za studena olej získaný pouze mechanickými postupy vyluhování nebo lisování bez tepelného ohřevu, které nevedou ke změnám charakteru oleje a pro jehož vyčištění se používá pouze promývání vodou, usazování, filtrování a odstřeďování.

„Panenským olivovým olejem” se rozumí olej získaný z plodů olivovníku výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž nedochází ke změně oleje, a který nebyl podroben žádnému jinému zpracování než praní, dekantaci, odstřeďování nebo filtraci, s výjimkou oleje získaného pomocí rozpouštědel nebo použitím přísad s chemickým nebo biochemickým účinkem nebo reesterifikací a jakékoli směsi s oleji jiných druhů.

Panenský olivový olej se třídí a označuje takto:

 • - extra panenský olivový olej,
 • - panenský olivový olej.

Další druhy olivového oleje jsou:

 • - rafinovaný olivový olej
 • - směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje,
 • - olivový olej z pokrutin.

Jedlé tuky a oleje se skladují a přepravují tak, aby byly chráněny před přímým slunečním světlem. Teplota při skladování nesmí přesáhnout u rostlinných tuků a olejů 20 °C, u živočišných tuků a olejů, roztíratelných tuků, směsných roztíratelných tuků a tekutých emulgovaných tuků 15 °C, nebo u ztužených a pokrmových tuků 20 °C.

Jedlé rostlinné a živočišné tuky a oleje a výrobky z nich určené pro konečného spotřebitele jsou uváděny na trh pouze balené.

Vzor etikety 1

Název výrobku: Sójový olej

Jedlý rostlinný olej jednodruhový.

Vyrobeno z geneticky modifikované sóji.

Minimální trvanlivost do: 1. 10. 2017.

Skladujte a uchovávejte v suchu, chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.

Množství: 1 l

L VII A23

Dovozce: Olea a. s., Dlouhá 5, Nové Město, Česká republika

Průměrné výživové hodnoty ve 100 ml

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: