dnes je 24.6.2024

Input:

Příklady označování: Tuky a oleje

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.21
Příklady označování: Tuky a oleje

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Základní požadavky na komoditu

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011 jsou stanoveny ve vyhlášce č.  397/2016 Sb. , kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy, jedlé tuky a oleje, a v nařízení (EU) č. 1308/2013.

Podle vyhlášky č. 397/2016 Sb. a nařízení (EU) č. 1308/2013 se rozumí:

a) jedlým tukem a olejem směs triacylglycerolů, které se v závislosti na poměrném zastoupení mastných kyselin v triacylglycerolu vyskytují za normálních podmínek v tekutém nebo tuhém stavu;

b) rostlinným tukem a olejem jedlý tuk a olej získaný ze semen, plodů nebo jader plodů olejnatých rostlin; Označení "rostlinný" lze použít spolu s obchodním názvem u výrobků, které byly vyrobeny výhradně z rostlinných olejů a tuků, s přípustnou odchylkou nejvýše 2 % hmotnostních pro obsah živočišných tuků z celkového obsahu tuku.

c) živočišným tukem a olejem jedlý tuk a olej získaný z poživatelných tukových tkání živočichů;

d) ztuženým tukem jedlý tuk, který byl získán ztužováním rostlinných a živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí;

e) přeesterifikovaným tukem jedlý tuk, který byl získán přeesterifikací rostlinných nebo živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí, včetně ztužených tuků;

f) pokrmovým tukem jedlý tuk, který prošel procesem ztužování nebo přeesterifikace nebo kombinací těchto procesů, nebo směsi ztužených tuků a jedlých tuků a olejů, nebo směsi jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků;

g) roztíratelným tukem jedlý tuk, nebo směs ztužených nebo přeesterifikovaných tuků, nebo kombinací těchto procesů s obsahem mléčného tuku nejvýše 3 % z celkového obsahu tuku. Dělí se na:

- margarín – výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %

- třičtvrtětučný margarín – výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 60 %, avšak nejvýše 62 %

- polotučný margarín – výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 39 %, avšak nejvýše 41 %

- roztíratelný tuk X % – výrobek získaný z rostlinných a/nebo živočišných tuků s tímto obsahem tuku:

 • méně než 39 %,

 • více než 41 %, avšak méně než 60 %,

 • více než 62 %, avšak méně než 80 %.

h) směsným roztíratelným tukem jedlý tuk s obsahem mléčného tuku mezi 10 % a 80 % z celkového obsahu tuku. Dělí se na:

- směsné tuky – výrobky získané ze směsi rostlinných nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %

- třičtvrtětučné směsné tuky – výrobky získané ze směsi rostlinných nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 60 %, avšak nejvýše 62 %

- polotučné směsné tuky – výrobky získané ze směsi rostlinných nebo živočišných tuků s obsahem tuku nejméně 39 %, avšak nejvýše 41 %

- roztíratelné směsné tuky X % – výrobky získané ze směsi rostlinných nebo živočišných tuků s tímto obsahem tuku:

 • méně než 39 %,

 • více než 41 %, avšak méně než 60 %,

 • více než 62 %, avšak méně než 80 %.

Pro výrobky s obsahem tuku nejvýše 62 % se může také použít označení "se sníženým obsahem tuku" nebo "light". Výrazy "třičtvrtětučný" nebo "polotučný" je rovněž možné nahradit výrazy "se sníženým obsahem tuku" a "light". Pro polotučné margaríny je možné používat obchodní názvy "minarine" nebo "halvarine".

i) tekutým emulgovaným tukem jedlý tuk nebo směs ztužených nebo přeesterifikovaných tuků nebo směs ztužených a přeesterifikovaných tuků s jedlými oleji a tuky ve formě emulze vody a tuku s obsahem 10 % až 90 % hmotnostních tuku, který je při teplotě 20 °C tekutý;

j) koncentrovaným tukem tuk, jehož celkový obsah tuku je vyšší než 90 % hmotnostních a nižší než 99,5 % hmotnostních;

k) olejem lisovaným za studena olej získaný pouze mechanickými postupy vyluhování nebo lisování bez tepelného ohřevu, které nevedou ke změnám charakteru oleje a pro jehož vyčištění se používá pouze promývání vodou, usazování, filtrování a odstřeďování.

"Panenským olivovým olejem" se rozumí olej získaný z plodů olivovníku výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž nedochází ke změně oleje, a který nebyl podroben žádnému jinému zpracování než praní, dekantaci, odstřeďování nebo filtraci, s výjimkou oleje získaného pomocí rozpouštědel nebo použitím přísad s chemickým nebo biochemickým účinkem nebo reesterifikací a jakékoli směsi s oleji jiných druhů.

Panenský olivový olej se třídí a označuje takto:

 • - extra panenský olivový olej,
 • - panenský olivový olej.

Další druhy olivového oleje jsou:

 • - rafinovaný olivový olej
 • - směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje,
 • - olivový olej z pokrutin.

Jedlé tuky a oleje se skladují a přepravují tak, aby byly chráněny před přímým slunečním světlem. Teplota při skladování nesmí přesáhnout u rostlinných tuků a olejů 20 °C, u živočišných tuků a olejů, roztíratelných tuků, směsných roztíratelných tuků a tekutých emulgovaných tuků 15 °C, nebo u ztužených a pokrmových tuků 20 °C.

Jedlé rostlinné a živočišné tuky a oleje a výrobky z nich určené pro konečného spotřebitele jsou uváděny na trh pouze balené.

Vzor etikety 1

Název výrobku: Sójový olej

Jedlý rostlinný olej jednodruhový.

Vyrobeno z geneticky modifikované sóji.

Minimální trvanlivost do: 1. 10. 2017.

Skladujte a uchovávejte v suchu, chraňte před teplem a přímým slunečním

Nahrávám...
Nahrávám...