dnes je 13.4.2024

Input:

Proces schvalování nové potraviny – jednoduchá věc?

14.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:43:39

Problematiku nových potravin (nově např. hmyz) nebo nových složek potravin upravuje od loňského roku nařízení (EU) 2015/2283, jež přineslo několik novinek. Proč je důležité, aby tyto potraviny prošly před uvedením na trh procesem autorizace nebo notifikace? Jak zjistit, zda surovina pro výrobu potravin je, nebo není „novou“? Nové potraviny nemusejí být vyrobeny jen novým technologickým procesem, ale mohou to být i potraviny, které jsou mimo EU zcela běžné. Jaké další legislativní požadavky se na tyto produkty vztahují?

Kapitoly videa

Přístup k citovaným dokumentům:

  • 2015/2283, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o nových potravinách
  • 2017/2470, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením o nových potravinách
  • 2017/2469, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení o nových potravinách
  • 2017/2468, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením o nových potravinách
  • 2018/456, Prováděcí nařízení Komise (EU) o procedurálních krocích konzultačního postupu pro určování statusu nových potravin

Lektor

Mgr. Karolína Mikanová

Mgr. Karolína Mikanová

Vystudovala Agronomickou fakultu České zemědělské univerzitě v Praze a Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Pracovala v KEZ o.p.s. a ÚKZÚZ, kde se zabývala ekologickým zemědělstvím a bioprodukty. Od r. 2013 působila na Ministerstvu zemědělství, odboru bezpečnosti potravin. Zastupovala ČR v Pracovní skupině EFSA pro komunikaci a Pracovní skupině EK pro nové potraviny. Nyní působí jako odborný konzultant ve společnosti UniConsulting s.r.o.

Nahrávám...
Nahrávám...