dnes je 20.5.2024

Input:

Prodej potravin ve školách a školských zařízeních podle pamlskové vyhlášky

6.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.5
Prodej potravin ve školách a školských zařízeních podle pamlskové vyhlášky

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

V roce 2016 byla zveřejněna vyhláška č.  282/2016 Sb. ze dne 29. srpna 2016, o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Vyhláška (tzv. pamlsková) reagovala na špatné stravovací návyky dětí a na růst obezity a dalších chorob mezi dětmi. Měla zamezit prodeji sladkostí a sladkých nápojů a tučných a slaných snacků v bufetech a prodejních automatech ve školách. Cílem bylo omezit konzumaci výživově nevhodných potravin dětmi ve školách. Požadavky na sortiment, který lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, však byly velmi přísné, nabídka vyhovujících potravin byla značně omezená a děti o ni neměly zájem. To vedlo k zániku mnoha bufetů a prodejních automatů ve školách a ztrátě možnosti dětí zakoupit si ve škole občerstvení.

Z těchto důvodů došlo k novelizaci vyhlášky č. 282/2016 Sb. platné od 1. 9. 2018. Tato novela vychází ze současných požadavků odborníků na výživu, podle nichž by se měl omezit příjem soli, cukrů a tuků (zejména nasycených mastných kyselin a trans mastných kyselin), ale zmírňuje dosavadní požadavky.

Vyhláška vychází z požadavků školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.) a upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Nevztahuje se na školní stravování upravené vyhláškou č.  107/2005 Sb. , o školním stravování. Dále tato vyhláška stanovuje výjimky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, jež nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, pokud se nejedná o nabízení k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky.

Ve školách a školských zařízeních lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny nebo umísťovat reklamu pouze na potraviny, které splňují požadavky stanovené v příloze této vyhlášky.

Nabízené potraviny nesmějí obsahovat sladidla (vyjma žvýkaček bez cukru) nebo kofein, pokud nejde o čaj a nealkoholické nápoje s čajovým extraktem. Nabízené potraviny dále nemají obsahovat trans mastné kyseliny, které pocházejí z částečně ztužených tuků, nápoje, jež patří mezi energetické nebo povzbuzující nápoje, nebo potraviny určené pro sportovce nebo pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu a potraviny, které jsou upraveny smažením nebo grilováním.

V příloze vyhlášky jsou uvedeny kategorie potravin, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách. U těchto potravin

Nahrávám...
Nahrávám...