Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prodej potravin ve školách a školských zařízeních

11.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.5
Prodej potravin ve školách a školských zařízeních

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 282/2016 Sb. ze dne 29. srpna 2016, o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Vyhláška reaguje na špatné stravovací návyky dětí a na růst obezity a dalších chorob mezi dětmi. Vychází ze současných požadavků odborníků na výživu, podle nichž by se měl omezit příjem soli, cukrů a tuků (zejména nasycených mastných kyselin a trans mastných kyselin). Měla by zamezit prodeji sladkostí a sladkých nápojů a tučných a slaných snacků v prodejních automatech ve školách.

Tato vyhláška vychází z požadavků školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Nevztahuje na školní stravování upravené vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Dále tato vyhláška stanovuje výjimky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, jež nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, pokud se nejedná o nabízení k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky. Cílem je omezit konzumaci výživově nevhodných potravin dětmi ve školách.

Ve školách a školských zařízeních lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny nebo umísťovat reklamu pouze na potraviny, které splňují požadavky stanovené v příloze této vyhlášky.

Nabízené potraviny nesmějí obsahovat sladidla (vyjma žvýkaček bez cukru) nebo kofein, pokud nejde o čaj a nealkoholické nápoje s čajovým extraktem. Nabízené potraviny dále nemají obsahovat trans mastné kyseliny, které pocházejí z částečně ztužených tuků, a nápoje, jež patří mezi energetické nebo povzbuzující nápoje, nebo potraviny určené pro sportovce nebo pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu.

V příloze vyhlášky jsou uvedeny kategorie potravin, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách. U těchto potravin jsou stanoveny limity (nejvyšší přípustné hodnoty) pro obsah soli, tuků a cukru. Jedná se zejména o oleje a tuky, zpracované ovoce a zeleninu,

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: