dnes je 18.5.2024

Input:

Produkce masa a masných výrobků na farmě: Checklist - Vybavení a zajištění porážky

18.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.5
Produkce masa a masných výrobků na farmě: Checklist – Vybavení a zajištění porážky

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

                                 
Otázka ANO NE
Jsou naháněcí uličky z materiálu, který se dá omývat a dezinfikovat?Musíte je vyměnit podle požadavku.
Je omračovací místo vybaveno fixační pastí?Musíte ji doplnit.
Bude omračování probíhat pomocí upoutaného projektilu (pistolí na náboje nebo s tlakovým vzduchem)? Existují i jiné omračovací metody, např. pomocí elektrických omračovacích kleští, van plněných CO 2 aj., ale pro faremní použití je nejvhodnější upoutaný projektil, neboť jej lze využít u skotu, prasat, ovcí i koz. Pouze pro případ drůbeže nebo zajícovitých je lepší použití elektrického omráčení za dodržení stanovených proudových intenzit. Musíte si zajistit náhradní omračovací zařízení, které bude k dispozici, pokud by selhalo používané zařízení.
Bude vpich pro vykrvení proveden do 20 vteřin od omráčení?Musí být změněna organizace práce.
Je zajištěno, aby neuplynulo více než 40 minut od omráčení po vykolení (vyjmutí střevního kompletu)?Musí být změněna organizace práce a odebrány vzorky na mikrobiologické vyšetření takového masa. 40 minut je doba, během níž střevo udrží svou nepropustnost pro mikroorganismy.
Probíhá stahování kůže "pod kus“ (omráčené zvíře je vytaženo vrátkem vzhůru a kůže se stahuje shora dolů tak, aby nedocházelo ke kontaminaci masa)?Stahování kůže nelze provádět jinak, protože po porážce je povrch masa sterilní a jakýkoliv dotyk se znečištěným povrchem kůže tuto sterilitu porušuje a může způsobit silné mikrobiální znečištění, které sníží trvanlivost výsledného produktu a může vyvolat závažné zdravotní potíže u spotřebitelů.
Probíhá vyjmutí střevního kompletu a vnitřností z hrudního koše tak, aby byla zajištěna identita kusu a vyjmutých částí do vyšetření veterinárním lékařem, případně až do obdržení výsledků odebraných vzorků, důležitých pro rozhodnutí o poživatelnosti?Organizace porážky musí být upravena tak, aby bylo možno identitu jednoznačně prokázat.
Jsou jatečně upravená těla (dále jen JUT) v celku, půlená nebo čtvrtě po porážce prohlédnuta veterinárním lékařem a označena jako poživatelná? JUT musejí být umístěna tak, aby se zamezilo jejich styku nebo záměně s kusy označenými jako poživatelné (nejlépe v oddělené chladírně) až do jejich dalšího odvozu do asanačního podniku. Nařízení č. 853/2004/ES požaduje uzamykatelná zařízení pro chladírenské skladování pozastaveného masa a samostatné uzamykatelné zařízení pro skladování masa prohlášeného za nevhodné k lidské spotřebě.
Je kapacita chladírny po porážce dostatečná?Je nutné zvýšit kapacitu chladírny.
Je povrch stěn v místnosti porážky omyvatelný a dezinfikovatelný?Je nutné povrch stěn upravit.
Je přechod mezi stěnami a podlahou řešen tak, aby byla všechna místa dobře čistitelná a dezinfikovatelná?Je třeba zajistit snadnou čistitelnost všech výrobních prostor a ploch.
Jsou podlahové vpustě vybaveny mřížkami a sifonem tak, aby se do odpadů nemohly dostat hrubé nečistoty (kusy tkání, masa, kosti aj.) a z odpadů nemohli do provozních prostor vnikat škůdci a zápach?Musíte je dovybavit odpovídajícím krytem. Porážíte-li skot, musejí být vstupy do kanalizace vybaveny síty s velikostí ok maximálně 6 mm.
Jsou podlahy konstruovány tak, aby byly nepropustné, omyvatelné a dezinfikovatelné?Je nutné je upravit.
Je šatna pro personál rozdělena na část špinavou (civilní oděv a obuv) a čistou (pracovní oděv a obuv) se sprchou a WC. Splňují kapacity hygienické předpisy?Je nutné šatny upravit.
Je porážková místnost vybavena umyvadlem s tekoucí teplou pitnou vodou a sterilizátorem na nože nebo sekáč, případně pilu? Udržuje teplotu min. 82 °C?Je nutné je mít instalované a provozuschopné.
Je místnost pro zařízení a pomůcky na mytí a dezinfekci oddělena od porážkové místnosti dveřmi?Je nutné ji stavebně oddělit. Čištění a dezinfekci lze provádět pouze prostředky schválenými pro použití v potravinářském průmyslu (seznam je k dispozici na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL). Prostředky lze umístit do uzamykatelné skříně mimo výrobní prostory.
Jsou ohraničení (tzv. okopy) provozních prostor instalovány?Doporučuji je instalovat. Není to podmínka legislativy, ale chrání vaše peníze, protože nebudete poškozovat stěny (a následně je opravovat).
Nahrávám...
Nahrávám...