dnes je 18.7.2024

Input:

Produkce masa a masných výrobků na farmě: Checklist - Vybavení a zajištění příhonu jatečných zvířat

18.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.4
Produkce masa a masných výrobků na farmě: Checklist – Vybavení a zajištění příhonu jatečných zvířat

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

         
Otázka ANO NE
Chcete porážet pouze vlastní produkci?Je důležité zajistit prostory pro uklidnění zvířat po přepravě a odpovídající dopravní prostředky. Pro dopravu musíte mít registraci od příslušné krajské veterinární správy (dále jen KVS).
Probíhá porážka v areálu farmy?Potřebujete odpovídající dopravní prostředek, který bude vyhovovat zásadám welfare.
Je zajištěn svoz živých zvířat vlastním vozidlem, splňujícím veterinární předpisy? Musíte být registrovaný u KVS jako dopravce. Musíte si smluvně zajistit svoz nebo se dohodnout s tím, komu budete porážet, aby vám zvířata dovezl.
Je zajištěn a vybaven prostor pro mytí a dezinfekci dopravních prostředků na přepravu zvířat?Prostor (rampa) na mytí a dezinfekci vozidel musí být v takovém místě a mytí musí probíhat v takovou dobu, aby nehrozilo křížení s cestami, po nichž se vozí výrobky. Používat lze užitkovou vodu.
Umožňuje organizace porážky přivádět zvířata k omráčení tak, aby se nemusela před porážkou ustájit?Musíte vybudovat ustájovací zařízení. Vybavení prostor již není legislativně vyžadováno.
Máte-li ustájovací prostory před porážkou, vyhovují předpisům a welfare?Musíte je vybudovat tak, aby splnily veterinární předpisy (stíněné, v zimě zateplené, s napáječkami, kapacita ustájení cca 2 hodiny před porážkou).
Nahrávám...
Nahrávám...