dnes je 18.7.2024

Input:

Produkce masa a masných výrobků na farmě: Obecné požadavky

18.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.3
Produkce masa a masných výrobků na farmě: Obecné požadavky

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Odhad produkce

Nejprve doporučuji vyplnit si následující tabulku. S její pomocí budete moci zjistit, kolik budete zhruba potřebovat prostoru a financí. Popřípadě, budete-li svůj záměr konzultovat s odborníky z oboru a veterináři, pomůže tabulka i jim.

Tabulka je pro vaše rozhodování důležitá z hlediska prostorového uspořádání, strojního vybavení a potřeby finančních prostředků. Do odstavce porážka zapište počet kusů, do zbylých dvou odstavců se uvedou kilogramy.

                                       
Druh zpracovávaného zvířete Porážka Bourání a balení Masná výroba
Hovězí (včetně telat)
Vepřové
Ovce, kozy (včetně jehňat, kůzlat)
Drůbež – hrabavá, vodní
Zajícovití
Zvěř z faremního chovu
Volně žijící zvěř X

Klasifikace provozu podle kapacity porážky

Denně – střední až velký provoz.

2–4x týdně – malá až střední porážka, jež stáhne kapacity z okolí cca 50 kilometrů.

1x týdně – velká farma se širokým záběrem v živočišné produkci.

Nepravidelně – ideální pro jakkoliv velkou farmu, jež chce porážkou a výrobou masa, případně masných výrobků, doplnit svou produkci. Důležité je zde včas kontaktovat veterinárního inspektora, který zajistí veterinární prohlídku produktů.

Specifické požadavky pro porážku a zpracování v podmínkách ekologického zemědělství

Každý, kdo zpracovává produkt ekologického zemědělství, musí mít vypracovaný popis zařízení, ve kterém bude provádět tuto činnost. Součástí tohoto popisu jsou i praktická opatření, jakým způsobem bude dodržovat legislativní pravidla vztahující se k ekologické produkci a označování ekologických produktů. Popis jednotky a přijatá opatření mohou být i součástí HACCP.

V případě porážky hospodářských zvířat začíná dodržování pravidel pro ekologické zemědělství už na ekofarmě při nakládce zvířat, jež jsou určena k přepravě na

Nahrávám...
Nahrávám...