dnes je 17.7.2024

Input:

Produkce masa a masných výrobků na farmě: Provozní řád

2.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.13
Produkce masa a masných výrobků na farmě: Provozní řád

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Provozní řád

 1. V provozních prostorách se smějí pohybovat pouze osoby proškolené dle směrnic BOZP, vlastnící platný průkaz pracovníka v potravinářském provozu.

 2. Pracovníci v provozu a kontrolních orgánů jsou povinni používat předepsané pomůcky BOZP. Jedná se zejména o pracovní plášť, kalhoty, obuv, čepici či síťku na vlasy, resp. ochrannou přilbu, zástěru a rukavici proti pořezu.

 3. Na pracoviště nemají přístup osoby pod vlivem drog či jiných návykových látek, osoby trpící horečnatým nebo průjmovým onemocněním a osoby bez platného průkazu pracovníka v potravinářském provozu.

 4. Pracovní pomůcky (nože a ocílky) se během pracovní činnosti dezinfikují ve sterilizačním zařízení zhruba 1x za hodinu nebo vždy, když dojde k jejich kontaminaci (absces, pád na zem apod.).

 5. Zjistí-li pracovník výskyt nepoživatelných částí v mase (cizí těleso, hnisavé ložisko), ihned tuto část odstraní i s přilehlou tkání a umístí do uzavíratelné nádoby označené žlutě. Pracovní pomůcky a plochy, jež s touto částí přišly do styku, umyje a vydezinfikuje prostředky, které se v provozu používají. Poté je omyje pitnou vodou a pokračuje v práci.

 6. Dojde-li v průběhu pracovní směny ke zranění, okamžitě po zajištění základních životních funkcí toto ohlásí vedoucímu, jenž zajistí následné ošetření.

 7. Všechny osoby, které se pohybují v prostorách provozovny (kromě kontrolních orgánů), se řídí pokyny vedoucího provozovny.

Pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Vyskytne-li se v prostoru provozovny nebezpečná nákaza či nemoc přenosná na člověka, je provozovatel povinen okamžitě přerušit rozpracované činnosti a informovat příslušné pracovníky KVS. Dále postupuje podle jejich pokynů.

Vyskytne-li se v okolí provozovny nebezpečná nákaza či nemoc přenosná na člověka, je provozovatel povinen postupovat dle pokynů odpovědných pracovníků KVS, kteří jej o situaci informovali.

Plán DDD – deratizace, dezinsekce, dezinfekce

Provoz porážky a bourárny
 1. Deratizace

Lapače s požerovou nástrahou

Umístění: viz Příloha č. 1 – Schéma umístění požerových nástrah

Vizuální kontrola: 1x denně

   
Výměna: 1. Při záchytu hlodavce.
2. V případě poškození.
3. Po uplynutí expirační doby nástrah.

Příloha č. 2 – Průvodní dokumentace o složení, použitelnosti a výměně požerových nástrah

od dodavatelské firmy.

 1. B. Dezinsekce
 1. Ošetření obvodových zdí okolo stavebních otvorů (dveří a oken) postřikem proti hmyzu do vzdálenosti min. 1 m od daného otvoru.

 2. Sítě proti hmyzu v oknech, která lze otevírat.

 3. Elektrický lapač hmyzu v prostoru mezi porážkou a bourárnou.

Příloha č. 3: Průvodní dokumentace použitých dezinsekčních prostředků.

Průvodní dokumentace elektrického lapače hmyzu.

 1. C. Dezinfekce

Pracovní prostory a zařízení

 1. Očista bude prováděna vždy po ukončení pracovní směny. Nejprve se odstraní hrubé nečistoty pomocí koštěte do uzavíratelné, k tomu účelu určené nádoby označené žlutě. Poté se prostory a zařízení omyjí schváleným mycím a dezinfekčním prostředkem (střídavě alkalickým nebo kyselým) v koncentraci a teplotě doporučené výrobcem. Na závěr se provede oplach pitnou vodou.

  Před započetím každé směny se stroje a zařízení opláchnou pitnou vodou.

Pracovní pomůcky

 1. Pracovní pomůcky se čistí a dezinfikují vždy na konci pracovní směny schváleným mycím a dezinfekčním prostředkem (střídavě alkalickým nebo kyselým) v koncentraci a teplotě doporučené výrobcem. Před započetím každé směny se pracovní pomůcky opláchnou

Nahrávám...
Nahrávám...