dnes je 20.5.2024

Input:

Produkce mléka a mléčných výrobků na farmě: Provozní řád a další dokumenty

26.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.27
Produkce mléka a mléčných výrobků na farmě: Provozní řád a další dokumenty

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Provozní řád

 1. V provozních prostorách se smějí pohybovat pouze osoby proškolené dle směrnic BOZP, vlastnící platný průkaz pracovníka v potravinářském provozu.

 2. Pracovníci v provozu a kontrolních orgánů jsou povinni používat předepsané pomůcky BOZP. Jedná se zejména o pracovní plášť, kalhoty, obuv, čepici či síťku na vlasy.

 3. Nezhojené nebo hnisavé rány je pracovník povinen oznámit před započetím pracovní činnosti vedoucímu provozu, který určí další postup. Na pracoviště nemají přístup osoby pod vlivem drog či jiných návykových látek, osoby trpící horečnatým nebo průjmovým onemocněním a osoby bez platného průkazu pracovníka v potravinářském provozu.

 4. Pracovní pomůcky se během pracovní činnosti dezinfikují vždy, když dojde k jejich kontaminaci (pád na zem apod.).

 5. Zjistí-li pracovník výskyt nepoživatelných částí ve zpracovávané surovině (cizí těleso), ihned zavolá vedoucího, jenž tuto část odstraní a umístí do uzavíratelné nádoby označené žlutě. Zároveň posoudí závažnost zásahu do suroviny – zda ji lze dále použít při výrobě. Pokud je surovina již dále nezpracovatelná, umístí ji do uzavíratelné nádoby označené žlutě. Pracovní pomůcky a plochy, které s touto částí přišly do styku, omyje pracovník pitnou vodou a pokračuje v práci.

 6. Dojde-li v průběhu pracovní směny ke zranění, okamžitě po zajištění základních životních funkcí toto ohlásí vedoucímu, jenž zajistí následné ošetření.

 7. Všechny osoby, které se pohybují v prostorách provozovny (kromě kontrolních orgánů), se řídí pokyny vedoucího provozovny.

Plán DDD – deratizace, dezinsekce, dezinfekce

 1. Deratizace

Lapače s požerovou nástrahou

Umístění: viz Příloha č. 1 – Schéma umístění požerových nástrah.

Vizuální kontrola: 1x denně

   
Výměna: 1. Při záchytu hlodavce.
2. V případě poškození.
3. Po uplynutí expirační doby nástrah.

Příloha č. 2 – Průvodní dokumentace o složení, použitelnosti a výměně požerových nástrah

od dodavatelské firmy.

 1. B. Dezinsekce
 • Ošetření obvodových zdí okolo stavebních otvorů (dveří a oken) postřikem proti hmyzu do vzdálenosti min. 1m od daného otvoru.

 • Sítě proti hmyzu v oknech, jež lze otevírat.

 • Elektrický lapač hmyzu v prostorách xxx, yyy a zzz.

 
Příloha č. 3 – Průvodní dokumentace použitých dezinsekčních prostředků.
Průvodní dokumentace elektrického lapače hmyzu.
 1. C. Dezinfekce

Pracovní prostory a zařízení

Očista bude prováděna vždy po ukončení pracovní směny. Nejprve se odstraní hrubé nečistoty pomocí koštěte a odstředivkové kaly do uzavíratelné, k tomu účelu určené nádoby označené žlutě. Poté se prostory a zařízení omyjí schváleným mycím a dezinfekčním prostředkem (postup a frekvenci střídání alkalických a kyselých prostředků doporučí odborná firma) v koncentraci a teplotě doporučené výrobcem. Na závěr se provede oplach pitnou vodou. Před započetím každé směny se stroje a zařízení opláchnou pitnou vodou.

Pracovní pomůcky

Pracovní pomůcky se čistí a dezinfikují vždy na konci pracovní směny schváleným mycím a dezinfekčním prostředkem (střídavě alkalickým nebo kyselým) v koncentraci a teplotě doporučené výrobcem. Před započetím každé směny se pracovní pomůcky opláchnou pitnou vodou. V průběhu pracovní směny se očista provádí dle

Nahrávám...
Nahrávám...