dnes je 22.7.2024

Input:

Produkce mléka a mléčných výrobků na farmě: Systém kritických bodů pro zpracování mléka

3.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.28
Produkce mléka a mléčných výrobků na farmě: Systém kritických bodů pro zpracování mléka

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Uvedeny jsou jednotlivé dokumenty, jež tvoří nezbytnou součást systému HACCP. Jsou zde uvedeny i jejich vzory. Obsah je důležité konzultovat s dozorovým veterinárním inspektorem, který má vaši provozovnu na starosti. Postupy jsou shodné jak pro výrobu v režimu bio-, tak i pro konvenční hospodářství.

Zpracování mléka různých druhů hospodářských zvířat se uvádí v popisu výrobků. Postupy zpracování jsou shodné. Jednodušší je zpracovávat mléko z vlastních zdrojů. Pokud se rozhodnete zpracovávat mléko od jiných producentů, je nutno vést důkladnou kontrolu kvality dodávaného mléka, neboť zde více než kde jinde platí – důvěřuj, ale prověřuj!

Vymezení výrobních činností při zpracování mléka na biofarmě

Ve zpracovatelské jednotce (viz schéma výrobních objektů) bude zpracováváno kozí (ovčí, kravské) mléko od zvířat chovaných na farmě, která je organickou součástí (bio)farmy slučující prvovýrobní i zpracovatelskou činnost.

Čerstvě podojené mléko se z dojírny zfiltruje do skladovacích nádob na druhová mléka do mléčnice,kde se vychladí a skladuje. V uzavřených transportních nádobách se mléko z mléčnice přemístí do zpracovny, kde se provede jeho základní ošetření zahrnující pasteraci, odstřeďování a zchlazení. V nádržkovém pastéru se rovněž v odlišném režimu provede i pasterace smetany. Další technologické operace (fermentace, sýření, stloukání, zrání) se provádějí v prostorách zpracovny při respektování technologických požadavků pro jednotlivé výrobky. Po zabalení do spotřebitelských obalů (skladovaných ve skladu obalů) v balírně se výrobky uloží do chladírny, odkud se expedují (například přes prodejnu).

Popis plánu kritických bodů

Konzumní tekutá mléka a smetany (druhová s různou tučností) balené i nebalené

 
Výrobní činnost a úkoly výrobce
Předmět systému Předmětem systému kritických bodů v tomto dokumentu je získání a prodej syrového mléka a smetany o různé tučnosti; balených i nebalených
Hlavní cíle systému Dosažení úrovně výroby skýtající maximální dosažitelné záruky produkce zdravotně nezávadných výrobků
Rozsah systému Rozsah systému začíná získáním mléka výhradně z vlastního chovu a končí expedicí a distribucí odběratelům (zákazníkům)
Místo výroby XXXXX (název, adresa)


 
Popis výrobku
Obchodní název Selské mléko kravské, tučnost x %
Druh Mléko
Popis Syrové mléko balené i nebalené
Způsob balení Skleněné nebo plastové lahve 1 litr (5 litrů)
Značení výrobku Etiketa s údaji podle platné legislativy (zejména: výrobce a jeho označení, název výrobku, jeho složení, podmínky skladování, doba použitelnosti a další)
Skladování Při teplotě do +4 °C až +8 °C
Distribuce Chladírenské vozy, teplota max. +4 °C

Fermentované mléčné výrobky druhové (včetně smetany, podmáslí a syrovátky)

 
Popis výrobku
Obchodní název Zakysaná smetana
Druh Fermentovaný mléčný výrobek
Popis Zakysaná smetana balená
Způsob balení Skleněné nebo plastové obaly 250 ml, 500 ml, 1 litr
Značení výrobku Etiketa s údaji podle platné legislativy (zejména: výrobce a jeho označení, název výrobku, jeho složení, podmínky skladování, doba použitelnosti a další)
Skladování Při teplotě do +4 °C až +8 °C
Distribuce Chladírenské vozy, teplota max. +4 °C
Suroviny Mléko kravské

Jogurty druhové s různou tučností

 
Popis výrobku
Obchodní název Jogurt plnotučný
Druh Fermentovaný mléčný výrobek
Popis Jogurt plnotučný balený
Způsob balení Skleněné nebo plastové obaly 250 ml, 500 ml, 1 litr
Nahrávám...
Nahrávám...