dnes je 20.5.2024

Input:

Produkce vajec na farmě: Checklist - Vybavení třídírny

27.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.17
Produkce vajec na farmě: Checklist – Vybavení třídírny

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

                         
Otázka ANO NE
Chcete třídit pouze vlastní produkci?Je důležité zajistit prostory pro uskladnění svezených vajec.
Jsou prostory pro chlazení stavebně vyřešeny?Chladírny jsou velmi důležité – udržení stálé teploty v rozmezí 5 °C až 18 °C.
Schválily stavební dokumentaci pro novostavbu budov(y) pro zpracování všechny dotčené úřady?Své plány předem konzultujte s příslušnou KVS. Předejdete tím řadě konfliktů, protože si vzájemně ujasníte svá stanoviska a možnosti.
Je zajištěn odvoz odpadů živočišného původu z třídírny?Je nutné dohodnout se s asanačním podnikem nebo jinou osobou oprávněnou zacházet s vedlejšími živočišnými produkty (bioplynárna, kompostárna atp.) a získat písemnou smlouvu nebo alespoň písemný příslib o odvozu.
Je zajištěn odvoz ostatního odpadu (plasty, papír aj.)?Musíte si sjednat smluvního odvozce, který se zabývá likvidací odpadu.
Je k dispozici zařízení pro sanitaci a dezinfekci prostor (tlakové mytí, místnost na mycí prostředky)?Musíte zajistit čištění a dezinfekci prostředky schválenými pro použití v potravinářském průmyslu. Seznam je k dispozici na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL.
Je kapacita chladírny dostatečná?Je nutné zvýšit kapacitu chladírny.
Je povrch stěn v chladírnách a třídírně omyvatelný a dezinfikovatelný?Je nutné povrch stěn upravit.
Je přechod mezi stěnami a podlahou řešen tak, aby byla všechna místa dobře čistitelná a dezinfikovatelná?Je třeba zajistit snadnou čistitelnost všech výrobních prostor a ploch.
Jsou podlahové vpustě vybaveny mřížkami a sifonem tak, aby se do odpadů nemohly dostat hrubé nečistoty a z odpadů nemohli do provozních prostor vnikat škůdci a zápach?Musíte je dovybavit odpovídajícím krytem.
Jsou podlahy konstruovány tak, aby byly nepropustné, omyvatelné a dezinfikovatelné?Je nutné je upravit.
Je šatna pro personál rozdělena na část špinavou (civilní oděv a obuv) a čistou (pracovní oděv a obuv) se sprchou a WC. Splňují kapacity hygienické předpisy?Je nutné šatny upravit.
Je porážková místnost vybavena umyvadlem s tekoucí teplou užitkovou vodou?Je nutné je mít instalované a provozuschopné.
Nahrávám...
Nahrávám...