Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Produkce vajec na farmě: Checklist - Vybavení třídírny

27.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.17 Produkce vajec na farmě: Checklist – Vybavení třídírny

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Otázka ANO NE 
Chcete třídit pouze vlastní produkci?  Je důležité zajistit prostory pro uskladnění svezených vajec. 
Jsou prostory pro chlazení stavebně vyřešeny?  Chladírny jsou velmi důležité – udržení stálé teploty v rozmezí 5 °C až 18 °C. 
Schválily stavební dokumentaci pro novostavbu budov(y) pro zpracování všechny dotčené úřady?  Své plány předem konzultujte s příslušnou KVS. Předejdete tím řadě konfliktů, protože si vzájemně ujasníte svá stanoviska a možnosti. 
Je zajištěn odvoz odpadů živočišného původu z třídírny?  Je nutné dohodnout se s asanačním podnikem nebo jinou osobou oprávněnou zacházet s vedlejšími živočišnými produkty (bioplynárna, kompostárna atp.) a získat písemnou smlouvu nebo alespoň písemný příslib o odvozu. 
Je zajištěn odvoz ostatního odpadu (plasty, papír aj.)?  Musíte si sjednat smluvního odvozce, který se zabývá likvidací odpadu. 
Je k dispozici zařízení pro sanitaci a dezinfekci prostor (tlakové mytí, místnost na mycí prostředky)?  Musíte zajistit čištění a dezinfekci prostředky schválenými pro použití v potravinářském průmyslu. Seznam je k dispozici na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL. 
Je kapacita chladírny dostatečná?  Je nutné zvýšit kapacitu chladírny. 
Je povrch stěn v chladírnách a třídírně omyvatelný a dezinfikovatelný?  Je nutné povrch stěn upravit. 
Je přechod mezi stěnami a podlahou řešen tak, aby byla všechna místa dobře čistitelná a dezinfikovatelná?  Je třeba zajistit snadnou čistitelnost všech výrobních prostor a ploch. 
Jsou podlahové vpustě vybaveny mřížkami a sifonem tak, aby se do odpadů nemohly dostat hrubé nečistoty a z odpadů nemohli do provozních prostor vnikat škůdci a zápach?  Musíte je dovybavit odpovídajícím krytem. 
Jsou podlahy konstruovány tak, aby byly nepropustné, omyvatelné a dezinfikovatelné?  Je nutné je upravit. 
Je šatna pro personál rozdělena na část špinavou (civilní oděv a obuv) a čistou (pracovní oděv a obuv) se sprchou a WC. Splňují kapacity hygienické předpisy?  Je nutné šatny upravit. 
Je porážková místnost vybavena umyvadlem s tekoucí teplou užitkovou vodou?  Je nutné je mít instalované a provozuschopné. 
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: