dnes je 23.1.2020

Input:

Prováděcí předpisy k zákonu o potravinách

5.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.1
Prováděcí předpisy k zákonu o potravinách

redakce PotravinyInfo.cz

Prováděcí předpisy Ministerstva zemědělství ČR

Vyhláška č. 211/2019 Sb. , o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Vyhláška č. 253/2018 Sb. , o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin.

Vyhláška č. 248/2018 Sb. , o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí.

Vyhláška č. 58/2018 Sb. , o doplňcích stravy a složení potravin.

Vyhláška č. 417/2016 Sb. , o některých způsobech označování potravin.

Vyhláška č. 398/2016 Sb. , o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici.

Vyhláška č. 397/2016 Sb. , o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

Vyhláška č. 261/2016 Sb. , o tabákových výrobcích.

Vyhláška č. 231/2016 Sb. , o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků.

Vyhláška č. 69/2016 Sb. , požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

Vyhláška č. 172/2015 Sb. , o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení.

Vyhláška č. 320/2014 Sb. o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin.

Vyhláška č. 227/2008 Sb. , kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech).

Vyhláška č. 366/2005 Sb. , o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny.

Nařízení vlády č. 98/2005 Sb. , kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

Vyhláška č. 212/2004 Sb. , o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 344/2003 Sb. , kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.