Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prováděcí předpisy k zákonu o potravinách

3.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.1
Prováděcí předpisy k zákonu o potravinách

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Prováděcí předpisy Ministerstva zemědělství ČR

 • Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin (od 1. 11. 2018).

 • Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.

 • Vyhláška č. 398/2016 Sb., o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici.

 • Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

 • Vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích.

 • Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků.

 • Vyhláška č. 69/2016 Sb., požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

 • Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení.

 • Vyhláška č. 320/2014 Sb. o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin.

 • Vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech).

 • Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny.

 • Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

 • Vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.

 • Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na přírodní sladidla,