Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prováděcí vyhláška k zákonu o povinném značení lihu

27.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.2
Prováděcí vyhláška k zákonu o povinném značení lihu

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

V souvislosti s tragickou aférou pančování lihu metanolem byla přijata řada opatření včetně legislativních úprav a změn příslušných právních předpisů.

Jedním z nich je novelizace vyhlášky č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a změnách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Byla provedena novelou č. 310/2012 Sb., jež byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR v částce 112 dne 21. 9. 2012. Novela nabyla účinnosti dnem 26. 9. 2012.

Vybraná ustanovení vyhlášky

§ 1 a § 2 Předmět úpravy

V tomto ustanovení nedošlo ke změnám. Rozsah a působnost vyhlášky zůstává stejná a předmětem je stanovení vzoru, rozměrů, obsahových náležitostí a ochranných prvků kontrolní pásky povinně připevněné přes hrdlo láhve spotřebitelského obalu s lihem, dále vzor návrhu na registraci a samotný vzor registrace podnikatele (fyzické či právnické osoby), který uvádí líh do oběhu, dále vzor a náležitosti žádosti o přidělení kontrolních pásků, vracení nespotřebovaných pásků a způsob jejich evidence.

§ 3 Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky

Původní znění bylo nahrazeno zcela novým, když věcně k zásadním úpravám nedošlo.

Např.: rozměry pásků zůstávají stejné ve třech velikostech, tj. 90 x 16 mm, 150 x 16 mm a 210 x 16 mm.

Byly však vypuštěny velikosti/objemy spotřebitelských obalů, na které se jednotlivé rozměry pásků použijí, tj. podle původní vyhlášky nejmenší páska na 0,2–0,3 l, prostřední páska na 0,3–0,5 l a nejdelší na objem 1,5 a více litrů.

Na kontrolních páskách je vždy uveden 10místný evidenční kód, jenž zahrnuje kód žádosti na přidělení kontrolních pásek, dále kód zařazení do úrovně podle obsahu etanolu a dále čtyřmístné registrační odběrné číslo.

V případě, že se jedná o lihový výrobek s obsahem nad 20 % etanolu, uvedené kódy na pásce se doplní 2x slovem „nový“.

Kontrolní pásky jsou vyrobeny z ceninového papíru s originálním průběžným vodoznakem a ochrannými prvky, jimiž jsou např. neviditelné vlákno, které fluoreskuje v UV záření, tisk je proveden ofsetem a liniovým měditiskem, speciální způsob a rozmístění linkových podtisků atp.

Ochrana kontrolních pásků před jejich zfalšováním je oproti dosavadním údajně zvýšena.

Vzory kontrolních pásků jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 4 Způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu

Zůstává stejný jako dosud, nevyžaduje tedy úpravu či změnu

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: