dnes je 1.10.2022

Input:

Prováděcí vyhláška k zákonu o povinném značení lihu

27.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.2
Prováděcí vyhláška k zákonu o povinném značení lihu

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

V souvislosti s tragickou aférou pančování lihu metanolem byla přijata řada opatření včetně legislativních úprav a změn příslušných právních předpisů.

Jedním z nich je novelizace vyhlášky č. 149/2006 Sb. , kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb. , o povinném značení lihu a změnách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Byla provedena novelou č. 310/2012 Sb., jež byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR v částce 112 dne 21. 9. 2012. Novela nabyla účinnosti dnem 26. 9. 2012.

Vybraná ustanovení vyhlášky

§ 1 a § 2 Předmět úpravy

V tomto ustanovení nedošlo ke změnám. Rozsah a působnost vyhlášky zůstává stejná a předmětem je stanovení vzoru, rozměrů, obsahových náležitostí a ochranných prvků kontrolní pásky povinně připevněné přes hrdlo láhve spotřebitelského obalu s lihem, dále vzor návrhu na registraci a samotný vzor registrace podnikatele (fyzické či právnické osoby), který uvádí líh do oběhu, dále vzor a náležitosti žádosti o přidělení kontrolních pásků, vracení nespotřebovaných pásků a způsob jejich evidence.

§ 3 Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky

Původní znění bylo nahrazeno zcela novým, když věcně k zásadním úpravám nedošlo.

Např.: rozměry pásků zůstávají stejné ve třech velikostech, tj. 90 x 16 mm, 150 x 16 mm a 210 x 16 mm.

Byly však vypuštěny velikosti/objemy spotřebitelských obalů, na které se jednotlivé rozměry pásků použijí, tj. podle původní vyhlášky nejmenší páska na 0,2–0,3 l, prostřední páska na 0,3–0,5 l a nejdelší na objem 1,5 a více litrů.

Na kontrolních páskách je vždy uveden 10místný evidenční kód, jenž zahrnuje kód žádosti na přidělení kontrolních pásek, dále kód zařazení do úrovně podle obsahu etanolu a dále čtyřmístné registrační odběrné číslo.

V případě, že se jedná o lihový výrobek s obsahem nad 20 % etanolu, uvedené kódy na pásce se doplní 2x slovem "nový“ .

Kontrolní pásky jsou vyrobeny z ceninového papíru s originálním průběžným vodoznakem a ochrannými prvky, jimiž jsou např. neviditelné vlákno, které fluoreskuje v UV záření, tisk je proveden ofsetem a liniovým měditiskem, speciální způsob a rozmístění linkových podtisků atp.

Ochrana kontrolních pásků před jejich zfalšováním je oproti dosavadním údajně zvýšena.

Vzory kontrolních pásků jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 4 Způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu

Zůstává stejný jako dosud, nevyžaduje tedy úpravu či změnu technického

Nahrávám...
Nahrávám...