dnes je 22.7.2024

Input:

Provedení popisu výrobku včetně zjištění jeho očekávaného (předpokládaného) použití

1.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6.2
Provedení popisu výrobku včetně zjištění jeho očekávaného (předpokládaného) použití

Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.

Popis výrobku

Plán systému kritických bodů je zpracován pro každou skupinu výrobků stejného charakteru samostatně. Popis výrobku (výrobků ve skupině) by měl obsahovat všechny informace nezbytné pro komplexní posouzení vlastností výrobků a významné pro analýzu nebezpečí, a to zejména:

  • název, příp. zařazení výrobku do skupiny (čísla norem, čísla receptur apod.),

  • užití výrobku – popis správného způsobu užití (významné v případě výroby chlazených nebo zmrazených pokrmů),

  • mikrobicidní nebo mikrobiostatická ošetření (tepelná úprava, zmrazování, nakládání, uzení, solení, použití,

  • konzervační látky,

  • fyzikálně-chemické vlastnosti (pH, vodní aktivita, sušina apod.) a mikrobiologické vlastnosti výrobku,

  • způsob balení výrobku (popis materiálu včetně způsobu skladování a manipulace, dodavatele atd.),

  • informace na obalu (návod k přípravě, data, doporučené způsoby uchování, nutriční hodnota, údržnost...),

  • suroviny (seznam surovin včetně jejich fyzikálně-chemických a mikrobiologických charakteristik – pH, a w , viskozita, teplota, rozpustnost, koncentrace, zastoupení mikroflóry...) a procentní zastoupení, způsob dopravy, balení a skladování, adresy dodavatelů, příp. atestů zdravotní nezávadnosti přísad).

Je třeba posoudit, jak je vymezen okruh spotřebitelů (např. zda je výrobek specificky určen pro rizikové skupiny spotřebitelů nebo naopak zda při jeho použití mohou být některé citlivé skupiny ohroženy). Dále by měly být uváženy možné způsoby nevhodného použití výrobku, které mohou ohrozit spotřebitele, a případně existuje-li způsob, jak takovému ohrožení může výrobce zabránit (vhodné označení, změna složení výrobku nebo technologie).

Nahrávám...
Nahrávám...